ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ MJU Go Green – Go Talk
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวด
กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร

กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ MJU Go Green – Go Talk แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ ตามรายละเอียดดังนี้

รอบที่1: รอบคัดเลือก
1. ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงาน ดังนี้
1.1 Video Clip แนะนำตัวและพูดนำเสนอเนื้อหาภายใต้หัวข้อ “My Green University” ความยาว 3-7 นาที
1.2 บทพูด (Script)
หมายเหตุ อัพโหลด Video clip ผ่าน Youtube หรือ Google Drive แล้วกรอก Link ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร

2. ผู้เข้าแข่งขันกรอกใบสมัครหลังจากอัพโหลดผลงานเรียบร้อยแล้ว
ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.mju.ac.th/

รอบที่2: รอบชิงชนะเลิศ
• ส่งบทพูดในหัวข้อ “Smart Green Smart Life” ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ทาง Email: ajarn.poy.maejo@gmail.com
• ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทำการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Smart Green Smart Life” คนละ 3-5นาที
• หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ ผู้แข่งขันจะได้รับคำถามจากกรรมการคนละ 1 คำถามที่ไม่ซ้ำกันและตอบคำถามนั้นเป็นภาษาอังกฤษ

ตัดสินรางวัลจากเนื้อหาสาระของสุนทรพจน์,ความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ,บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

เงินรางวัลทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร
• ชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รองอันดับหนึ่ง 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รองอันดับสอง 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• ชมเชย 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

กำหนดการ
• กรอกใบสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 สิงหาคม
• ประกวดและตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อ.รงรวง ภาษยะวรรณ (อ.ปอย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email: ajarn.poy.maejo@gmail.com
Facebook: Ajarn Poy
LINE ID: rongruang.poy

ENGLISH VERSION

Please read this information before filling up your online application form.

The contest is divided into 2 rounds

Round1: Audition
Topic “My Green University”
1. Contestants submit an application with following requirements.
1.1 Attach a link of your recorded video clip (3-7 minutes). Introduce yourself and deliver a speech in English on the topic “My Green University”. (Upload videos stored in Google Drive or YouTube. Then, copy the URL link and paste it on this online application form)
1.2 Write down your script on the form.
2. We will announce a list of successful video clip auditions on 15th August 2018 on the website http://www.libarts.mju.ac.th/

Round2: Final Speech Contest
Topic “Smart Green Smart Life”
• The final speech contest will be held on 29th August 2018 at Room Sai-Nam-Pheung, Central Library, Maejo University.
• Finalists must submit a script on the topic “Smart Green Smart Life” by 27th August 2018 via email: ajarn.poy.maejo@gmail.com
• Each finalist will deliver a five-minute prepared speech in English on the topic “Smart Green Smart Life” and answer one question from judges within 2 minutes.

The winner will be considered according to his/her content and attitude,
correct word choice and grammar, good personality, and creative thinking.

Awards
• Winner THB 5,000 with a certificate
• 1st runner-up THB3,000 with a certificate
• 2nd runner-up THB2,000 with a certificate
• Honorable mentions THB1,000 with certificates (to 5 contestants)

Schedule
• Online application from now until 12th August 2018.
• Announcement of successful video clip auditions on 17th August 2018
• The final contest on 29th August 2018 (13.00-16.00) at Room Sai-Nam-Pheung, Central Library, Maejo University.

For details, contact:
Aj. Rongruang Bhasayawan (Aj. Poy) Faculty of Liberal Arts, Maejo University.
Email: ajarn.poy.maejo@gmail.com
Facebook: Ajarn Poy
LINE ID: rongruang.poy

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms