STRÁŽOVSKÁ 50
REGISTRÁCIA NA / REGISTRATION FOR: 16.05.2020

REGISTRÁCIA PRE KATEGÓRIE MUŽI A ŽENY JE KVÔLI NAPLNENEJ KAPACITE UZAVRETÁ.
REGISTRÁCIA PRE KATEGÓRIU 50 KM SO PSOM JE OTVORENÁ.

REGISTRATION FOR THE CATEGORIES MEN AND WOMEN IS CLOSED.
REGISTRATION FOR CATEGORY 50 KM WITH A DOG IS OPEN.
Meno: *
First name:
Your answer
Priezvisko: *
Surname:
Your answer
Kategória (kategória "50 km so psom" nie je súčasťou Slovenskej Ultratrailovej Ligy): *
Category (category "50 km with a dog" is not included in the Slovak Ultratrail League):
Dátum narodenia (deň.mesiac.rok) *
Birth dáte (day.month.year)
Your answer
Krajina: *
Country:
Your answer
Telefónne číslo vrátane predvoľby (SIM karta, ktorú budete mať v telefóne počas podujatia): *
Phone number including phone code (SIM card, which will be in your mobile phone during the event):
Your answer
E-mailová adresa: *
E-mail address:
Your answer
Klub / Tím:
Club / Team:
Your answer
Meno psa (iba pre kategóriu "50 km so psom") *
Name of the dog (only for the "50 km with a dog" category)
Your answer
Špeciálne požiadavky na občerstvenie:
Special requirements for refreshment:
Oboznámil(a) som sa s pravidlami podujatia Strážovská 50 uverejnenými na https://www.strazovska50.sk/pravidla a súhlasím s nimi. *
I have acquainted myself with the Race regulations of the Strážovská 50 race published on https://www.strazovska50.sk/race-regulations and I agree with the Race regulations.
Súhlasím s uverejnením svojho mena, priezviska a štátu v zozname prihlásených účastníkov na webovej stránke www.strazovska50.sk na dobu jedného roka. *
I agree with the publication of my name, surname and nationality in the list of registered participants on the website www.strazovska50.sk limited to one year.
Súhlasím so zverejnením fotografií a videa, na ktorých budem zobrazený, na webovej stránke www.strazovska50.sk a na Facebookovej stránke Strážovská 50 počas obdobia 10 rokov. *
I agree with the publication of photos and videos in which I will be displayed on the website www.strazovska50.sk and Facebook page Strážovská 50 limited to ten years.
Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári na účel registrácia na športové podujatie Strážovská 50 prevádzkovateľovi (o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02, Bratislava, IČO: 42364582) na dobu jedného roka. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. *
As the person concerned I am hereby granting a consent with the processing of my personal data contained in this enrollment form for registration for the event Strážovská 50 to the operator (o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02, Bratislava, IČO: 42364582) limited to one year. Consent may be revoked at any time by sending a request to the address of the operator.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy