ความพึงพอใจของสื่อเรียนรู้เรื่องโลกออนไลน์ Be Internet Awesome by Google
เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ
นักเรียนระดับชั้น *
ห้อง *
มีความพึงพอใจภาพรวมของการเรียนรู้ผ่านสื่อ Be Internet Awesome เพื่อเป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ *
ชอบบทเรียนในการสำรวจ Interland เรื่องใดมากที่สุด *
ประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนที่ชอบในการสำรวจ Interland *
หลังจากเรียนรู้หลักสูตรความปลอดภัย และ การเป็นพลเมืองดิจิทัล Be Internet Awesome ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด *
ห้องคอมพิวเตอร์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียนมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด *
ข้อเสนอแนะหรืออยากบอกอะไรเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy