Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na szkolenie.

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawę.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Informacje

  tel. 22 403 32 03 rekrutacja@prohumanum.org Adres: Stowarzyszenie PRO HUMANUM ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17 00-656 Warszawa Informujemy, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17, 00-656 Warszawa (nazwa i pełny adres siedziby beneficjenta) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu dokumentacji udzielenia pomocy i obsługi realizowanego projektu. Pozyskane dane będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia powyższych czynności. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektu.