แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ครั้งที่ 38 (เกณฑ์เก่า)
1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้นสังกัดก่อนชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
2) หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างเคร่งครัด *
ชื่อ-นามสกุล *
(กรุณาระบุคำนำหน้า ยศ,นาย,นาง,นางสาว)
เลขประจำตัวประชาชน *
ตำแหน่ง *
โรงเรียน *
สังกัด *
(ตัวอย่าง สพป.ชลุบรี เขต 1, สพม. ชลบุรี ระยอง)
สถานะตามคุณสมบัติ *
หลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse