แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น/แผนการเรียน *
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน(ไม่ต้องเว้นวรรค) *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ (บ้านเลขที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) *
โรงเรียนเดิม *
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม *
ชื่อ-สกุล (บิดา) *
อาชีพบิดา *
หมายเลขโทรศัพท์บิดา *
ชื่อ-สกุล(มารดา) *
อาชีพมารดา *
หมายเลขโทรศัพท์มารดา *
ผู้ปกครองคือ *
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy