Toelatingen DE KRAAL - CENTRUM Schooljaar 2020-2021
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens van uw kind(eren).
Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen.
U kan op elk moment uw toestemming intrekken (art 7, lid 3 AVG). Het intrekken van een toestemming is niet met terugwerkende kracht. Voor meer uitleg zie onze privacyverklaring op www.kraal.be of contacteer ons via privacy@kraal.be
Email address *
Op het e-mailadres dat u hierboven invulde, zal u een kopie van uw ingevulde formulier ontvangen.
Dit staat los van het e-mailadres dat we verderop in de vragenlijst zullen vragen.
Familienaam kind *
Voornaam kind *
Klas *
E-mailadres *
Het e-mailadres waarop ik berichten, formulieren, ... van de school wens te ontvangen. U mag eventueel meerdere e-mailadressen opgeven, maar scheid ze dan van elkaar met enkel een komma.
Wijziging gegevens
Zijn er gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...) veranderd? Geef deze hier door.
Uitstappen *
Mijn kind neemt deel aan de te betalen uitstappen, tenzij ik duidelijk via het heen-en-weerschriftje of de agenda laat weten van niet. De prijs zal tijdig voor de uitstap gecommuniceerd worden.
Schoolreglement *
Bij wijziging van het schoolreglement, wens ik het schoolreglement ...
Middagrefter *
Ik verklaar dat mijn kind ...
Allergie
Gelieve te noteren voor welke voedingsmiddelen, geneesmiddelen of andere relevante producten uw kind eventueel allergisch is.
Domiciliëring *
Ik wil de facturatie van de schoolonkosten via een domiciliëringsopdracht regelen. Deze wijze van betaling geniet de voorkeur van de school omwille van de geringe administratie. Opgelet! De opdracht is gebonden per leerling, niet per gezin. Wanneer je een nieuwe domiciliëringsopdracht aanvraagt, bezorgen we je de nodige informatie.
Gymkledij- enkel voor lagere school
Mijn kind heeft een nieuwe gymshirt en/of gymbroek nodig. De gymleerkracht zorgt voor de passende maat. De betaling verloopt via de leerlingenrekening.
Alleen naar huis (L1, L2, L3) *
Mijn kind mag na schooltijd alleen naar huis.
Required
Meer info ter verduidelijking
Indien uw kind na schooltijd alleen naar huis mag met broer of zus uit leerjaar 4-5-6. Graag de naam en klas van broer en/of zus. Extra uitleg mag hier ook vermeld worden.
Alleen naar huis (L4, L5, L6) *
Mijn kind mag na schooltijd alleen naar huis.
Required
Meer info ter verduidelijking
Toestemming gebruik jodiumtabletten bij kernramp *
De school beschikt over jodiumtabletten die in geval van een kernramp toegediend zouden worden aan alle kinderen om hen te beschermen. Kinderen met bv. schildklierproblemen of jodiumallergie mogen deze niet toegediend krijgen. Geeft u de toestemming aan de school om deze jodiumtabletten toe te dienen aan uw kind in geval van een kernramp?
Gebruik gegevens i.f.v. communicatie
Klaslijst - toelating voor klas *
Ik geef toelating om naam, adres en telefoonnummer van mijn kind via de klaslijst door te geven aan de andere kinderen van de klas.
Klaslijst - telefoonnummer
Het telefoonnummer dat via de klaslijst mag doorgegeven worden, is nummer ...
Klaslijst - E-mailadres ter beschikking van ouders klasgenoten *
De school mag het (de) door mij opgegeven e-mailadres(sen) doorgeven aan de ouders van de klasgenoten van mijn kinderen.
Klaslijst - toelating voor CLB *
Ik geef toelating om naam, adres, geboortedatum en geslacht van mijn kind via de klaslijst door te geven aan het CLB om mijn kind optimaal te kunnen begeleiden.
E-mailadres ter beschikking van ouderraad *
De ouderraad mag het (de) door mij opgegeven e-mailadres(sen) gebruiken om informatie over hun activiteiten door te sturen.
Participeren in de ouderraad (1) *
Heeft u interesse om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad? Zo ja, dan neemt de ouderraad contact op met u.
Participeren in de ouderraad (2) *
Heeft u interesse om u te engageren voor activiteiten georganiseerd door de ouderraad? Zo ja, dan neemt de ouderraad contact op met u.
Gebruik algemeen beeldmateriaal
Gebruik algemeen beeldmateriaal *
Op school worden foto's en filmpjes van groepsactiviteiten, al dan niet met ouders, gemaakt. Ik geef toestemming om deze beelden te gebruiken om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de schoolwerking.
Gebruik gericht beeldmateriaal - portretten
Ophangen in de klassen - inkomhal *
De school mag beelden die ons kind portretteren ophangen in de klas of de inkomhal om aan bezoekers te tonen hoe het eraan toe gaat op school.
Beeldmateriaal ophangen in de klassen *
De school mag beelden die ons kind portretteren ophangen in de klas als herkenningspunt voor kinderen en ouders.
Plaatsen op school(web)site van De Kraal *
De school mag beelden die ons kind portretteren plaatsen op de openbare school(web)site om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek.
Plaatsen van een zelfgemaakt YouTube-filmpje via de schoolwebsite *
De school mag beelden die ons kind portretteren gebruiken bij het maken van een YouTubefilmpje. Dit zijn filmpjes die leerlingen/leerkrachten zelf maken en publiceren via de schoolwebsite.
Plaatsen op de Facebookpagina *
De school mag beelden die ons kind portretteren plaatsen op de openbare Facebookpagina van de school om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek.
Plaatsen in gedrukte publicaties *
De school mag beelden die ons kind portretteren plaatsen in gedrukte publicaties zoals een nieuwsbrief, het infoboekje voor nieuwe leerlingen of de gemeentekrant om de werking van de school bekend te maken aan een ruimer publiek.
Gebruiken voor interne vorming *
De school mag beelden die ons kind portretteren gebruiken voor interne vorming van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werking te verbeteren.
Gebruiken in de media *
De school mag beelden die ons kind portretteren gebruiken in de media, bv. een krantenartikel of een televisieuitzending om aspecten van de school bekend te maken aan een ruimer publiek.
Gebruik door stagiairs *
De school mag beelden die ons kind portretteren laten gebruiken door stagelopende studenten voor schoolopdrachten.
Klasfoto *
De school mag beelden die ons kind portretteren laten maken in het kader van een klasfoto. Deze toelating houdt geen aankoopverplichting in.
Individuele foto *
De school mag beelden die ons kind portretteren laten maken in het kader van individuele schoolfoto's. Deze toelating houdt geen aankoopverplichting in.
Foto's en filmpjes van het klasgebeuren *
Ik geef toestemming aan de klasleerkracht om foto's of filmpjes van het klasgebeuren te sturen naar alle ouders van de klas om hierdoor een beeld aan de ouders te geven van de klasactiviteiten
Kalender Ouderraad *
De ouderraad mag beelden die ons kind portretteren laten maken in het kader van de schoolkalender. Deze toelating houdt geen aankoopverplichting in.
Ik ben akkoord dat de school de gegevens verwerkt zoals bovenstaand wordt beschreven. *
Dank je wel voor het invullen van de vragenlijst. Vergeet niet op verzenden te klikken.
U kan ten allen tijde de info wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat van De Kraal. (info@kraal.be)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Scholengemeenschap DE KRAAL. Report Abuse