סולם לקריאות כתב יד- Handwriting Legibility Scale, HLS, Barnett, Prunty, & Rosenblum, 2014
​שלום רב,
אנו מבקשים ממך למלא את השאלון לשם ביסוס נורמות לשאלון ה-HLS.
זהו שאלון שמאפשר לזהות קשיים בכתב היד. פיתוח נורמות לשאלון זה יאפשר להשתמש בו כדי לאתר ילדים שיש להם קשיים ולהפנות אותם לקבלת מענה טיפולי מוקדם שיכול לסייע לשפר את תפקודם. במידה ותביע/י את הסכמתך להשתתף במחקר, תתבקש/י למלא שני שאלונים קצרים:
1. שאלון קצר אודות נתונים דמוגרפיים ומאפייני התפקוד של הילד.
2. שאלון ה-HLS להערכת הכתיבה.
משך הזמן שיידרש למילוי השאלונים הוא כ-2 דקות.
אם תרצה/י בכך, תוכל/י להפסיק את השתתפותך במחקר (מילוי השאלונים) בכל שלב שהוא, מבלי שתהיה לכך כל השלכה, ולא תיפגע/י מכך בכל דרך שהיא בהמשך.
מאחר ותתבקש/י לכתוב רק אותיות ראשונות של שם ושם משפחה, לא תהיה אפשרות לחוקרים או כל אדם אחר לזהות את המשתתף.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
מייל לפניות: chap.haifa@gmail.com
בברכה,
פרופ' שרה רוזנבלום

ראש המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות.

החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה © כל הזכויות שמורות
Email address *
אני מאשר שקראתי את המידע שהוצג בפני, ושהוסבר לי כי מובטחת סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיים ולכל פרט אחר שעלול לחשוף את זהותי. הוסברה לי מטרת המחקר וחשיבותו. הובהר לי כי ההשתתפות הינה מבחירה בלבד, ואם אסרב להשתתף לא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד. הובהר לי כי אני יכול להפסיק את השתתפותי בכל שלב שהוא, ולא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד. אני מסכים להשתתף במחקר זה ומוכן שייעשה שימוש בשאלונים לצורכי מחקר בלבד. השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מכוונות לזכר ונקבה כאחד. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy