ระบบแสดงเหตุผลการไม่เข้าห้องบรรยายวิชา น. ๗๘๙ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) แสดงเหตุผลเช่นว่านั้นด้วยระบบนี้โดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษามีเหตุผลอันสมควรจริง
Email address *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
วันไม่เข้าห้องบรรยาย *
ให้เลือกวันที่ที่นักศึกษามิได้เข้าห้องบรรยายที่ประสงค์จะแสดงเหตุผล
MM
/
DD
/
YYYY
เหตุผล *
ให้แสดงเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีเหตุผลกันสมควรจนไม่สามารถเข้าห้องบรรยายในวันนั้น ๆ ได้
Your answer
คำอธิบาย
นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ข้างต้น อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หาก (๑) ได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า หรือ (๒) อธิบายในระบบนี้ แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service