Junior Adventure Challenge Season#1
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

การแข่งขัน Junior Adventure Challenge Season#1
สถานที่แข่งขัน โซน Adventure ชั้น4 Harbor Pattaya กลาง

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน(Qualification Contestants)
- ส่วนสูง 110 – 150 เซนติเมตร ( Height: 110 - 150 cm.)

กติกาการเล่น / (Rules)
1. รอบแรก คนที่สามารถทำระยะทางได้ไกลที่สุด ในเวลา 3 นาที จำนวน 3 คน ในแต่ละรุ่น จะเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ / (First-round. Who can make the longest distance in 3 minutes. Will be the finalists in championship)
2. รอบชิงชนะเลิศ คนที่ทำระยะทางได้ไกลที่สุด ในเวลา 10 นาที หรือ คนที่สารถผ่านทั้ง 12 ด่าน คนที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ / (Finals round. The ones who can make the longest distance in 10 minutes will be the winners)
***พิเศษ สำหรับชิงชนะเลิศ ผู้เล่นที่สามารถเล่นครบทั้ง 12 ด่าน ทางจัดการแข่งขันมีรางวัลพิเศษมอบให้*** /(Special finals. Players can play through all 12 levels of the tournament with a special prize awarded to )

หมายเหตุ : Staffจะไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้เข้าแข่งขันขอยุติการแข่งขัน หรือมีเหตุให้ไม่สามารถแข่งต่อได้

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน (Prizes)
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท และ VC.Free Pass จำนวน 2 ใบ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท และ VC. 50 % จำนวน 2 ใบ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และ VC. 20 % จำนวน 2 ใบ
รางวัลพิเศษ : VC.Free Pass จำนวน 2 ใบ สำหรับผู้ที่สามารถเล่นได้ครบทั้ง 12 ด่าน
***(มีใบประกาศนียบัตรแจกให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วม)****

การสมัคร(For Participants)
- ผู้สมัครมีค่าสมัคร คนละ 300 บาท/(Entry fee 300 baht per person.)
- สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ โซน Adventure ชั้น 4 Harbor Land Pattaya กลาง/(Candidates can apply in person at Adventure Land, floor 4 Harbor Pattaya.)
- สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/8L5tOjR5gKDOdyU02
(Register online at https://goo.gl/forms/8L5tOjR5gKDOdyU02 )
- ชำระค่าสมัครได้ที่ Adventure Land ในวันที่มาฝึกซ้อมหรือวันที่แข่งขัน /(payment at the Adventure Land on the day of training or on the day of competition.)


กำหนดการแข่งขัน
เวลา 11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ โซน Adventure Land ชั้น 4 Harbor Pattaya
เวลา 12.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบแรก ประเภทชาย ( Male )
เวลา 13.00 – 14.00 น. การแข่งขันรอบแรก ประเภทหญิง ( Female )
เวลา 14.00 – 15.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายและประเภทหญิง
เวลา 15.00 – 15.30 น. มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โซน Adventure ชั้น 4 Harbor Land Pattaya กลาง
โทรศัพท์ 038-195-996 ต่อ 120***
(Contact us for more details by the phone 038-195-996 120 Adventure Land, floor 4 Harbor Pattaya.)


Email address *
ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร/Name & Last Name (Contestant) *
Your answer
ประเภทของการแข่งขัน(Type of competition) *
ส่วนสูง(Height) *
Your answer
ที่อยู่(Address) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(Telephone Number) *
Your answer
ข้อตกลงเรื่องการงดเว้นความรับผิดชอบและชดใช้(Liability wavier & harmless agreement)
ข้าพเจ้าตระหนักว่ามีความเสี่ยงในการใช้ Adventure Land ทั้งจากผู้ร่วมเล่น, จากพื้นที่เล่นและจากอุปกรณ์ข้าพเจ้าจะยอมรับความเสี่ยงและ เหตุที่ก่อความรำคาญ, ทั้งที่รู้และไม่รู้, รวมทั้งที่เป็นผลมาจากความละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ร่วมเล่นของคนอื่นๆ ด้วยประการฉะนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใดๆกับ Adventure Landและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ HARBOR LAND GROUP เช่น เจ้าหน้าที่, สมาชิก, ตัวแทน, พนักงาน, ผู้บริหาร และผู้สนับสนุน หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ จากการเล่นหรืออุปกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อข้าพเจ้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและยินยอมให้รักษาถ้าจำเป็น (และรับทราบว่าผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินจะได้รับการติดต่ออย่างเร็วที่สุด) และข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

Liability wavier & harmless agreementI understand and agree to all terms and conditions of Adventure Land and accept to strictly abide by. Adventure Land will not be responsible for any injury or sickness which may happen while children playing at Adventure Land. I am aware that there are inherent risks associated with participation at t HARBOR LAND play area and equipment. I on behalf of myself, my spouse and other family members and named above, knowingly and freely assume all such risks and nuisances, both known and unknown, including those that may arise out of the negligence of employees or other participants. I and named above, our respective assigns, administrators, personal representative and next of kin, hereby release and hold harmless Harbor Land Group, their affiliates, employees, members, other participants from and against any claims, injuries, liabilities or damages arising out of or related to our participation in any and all activities of play area and equipment. I am financially responsible for any costs associated with the treatments.

*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms