แบบกรอกข้อมูลข้าราชการกรมวิชาการเกษตรแจ้งความประสงค์ย้ายสับเปลี่ยน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579-2556 ดูรายชื่อผู้ประสงต์ขอย้ายที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMpk0TdbYJ3DKSoIULgWl0JIjAjLPYav380hJ-3V2Uw/pubhtml?gid=166228783&single=true