FORMULARI DE CONTACTE: EXTENSIÓ POAP ALCÚDIA
CEPA ALCÚDIA
Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM I LLINATGES // Nombre y apellidos *
DATA DE NAIXAMENT/ Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
TELÈFON / Telèfon *
CORREU ELECTRÒNIC/ Dirección de correu electrònic *
EXPLICAU BREUMENT EL MOTIU DE LA VOSTRA DEMANDA/ Explique brevemente el motivo de su demanda  *
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.

Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici de drets. 

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es). 

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CEPA ALCÚDIA. Report Abuse