Peiling naar vrijgevigheid en impact van Covid in 2020
Deze peiling wordt opgezet door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid. De peiling staat evenwel open voor alle Belgische verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

Covid-19 heeft geleid tot een grondige verstoring van het maatschappelijk leven tijdens het voorbije jaar. De pandemie en de beschermingsmaatregelen hebben ongetwijfeld ook een impact gehad op de fondsverwerving en volgens een aantal bevragingen was dat effect negatief.
Betrouwbare cijfers en objectieve gegevens ontbreken echter. Wij kennen evenmin het effect van de tijdelijke verhoging naar 60% van de fiscale aftrek voor giften in 2020. Met deze gegevens zouden wij nochtans een meer gerichte tussenkomst kunnen doen bij de overheid. Daarop slaat het eerste deel van deze peiling.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om te proberen ook meer duidelijkheid krijgen rond inkomsten uit legaten en, in het bijzonder uit duolegaten, waarrond evenmin betrouwbare statistieken bestaan. In het Vlaams Gewest zal het duolegaat vanaf juli 2021 fiscaal anders behandeld worden. Wij zouden ook in dit dossier willen tussenkomen, met meer kennis van de realiteit en van de cijfers, in het belang van de sector.

Deze peiling vergt wat opzoekingswerk in de rekeningen van 2019 en (de voorlopige cijfers van) 2020. Doorloop best eerst gans de vragenlijst en begin in te vullen als je de nodige documentatie bij mekaar hebt.

Deze peiling wordt afgesloten op 31 januari 2021.

Dank bij voorbaat voor de bijdrage tot het algemeen belang van de fondsenwervende sector in ons land.

Erik Todts, voorzitter VEF vzw
info@vef-aerf.be
Basisgegevens
Om een goede analyse te maken, zijn sommige details belangrijk.
Het Gewest waar jouw organisatie...
... gevestigd is (één enkel)
... en ook actief is (meerdere mogelijk)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Clear selection
Is jouw organisatie erkend door de Minister van Financiën voor het uitreiken van fiscale attesten voor giften ?
Op welk domein is jouw organisatie actief ? [KIES HET DOMEIN DAT HET DICHTSTE AANSLUIT BIJ DE STATUTAIRE DOELSTELLING]
Hoofddomein (één enkel)
Bijkomend domein (meerdere mogelijk)
Cultuur
Dierenwelzijn, natuurbehoud, leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Erfgoed, musea en monumenten
Gezondheid en preventie
Jeugdwerk
Lichamelijke opvoeding, sport, openluchtleven
[Mensen]rechten
Permanente vorming
Ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp
Welzijn en zorg
Wetenschappelijk onderzoek
Andere
Clear selection
Eigen inkomsten (giften, legaten, andere, geen subsidies) in 2019
'Andere' eigen middelen betekent 'indirecte fondsenwerving' zoals opbrengst van verkoop, merchandising, evenementen,...
Totaal eigen inkomsten in 2019 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal brutobedrag giften ontvangen in 2019 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Brutobedrag giften van minstens 40€ op jaarbasis (recht op fiscaal attest) in 2019 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal aantal uitgereikte fiscale attesten in 2019 [EEN GETAL ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Eigen inkomsten (giften, legaten, andere, geen subsidies) in 2020
Totaal eigen inkomsten in 2020 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal brutobedrag giften ontvangen in 2020 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Brutobedrag giften van minsten 40€ op jaarbasis (recht op fiscaal attest) in 2020 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal aantal uitgereikte fiscale attesten in 2020 [EEN GETAL ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Legaten en duolegaten
Let op onderscheid tussen bruto en netto (na aftrek van erfrechten en kosten)
Totaal brutobedrag van geboekte legaten en schenkingen in 2019 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal netto-inkomsten uit duo-legaten in 2019 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal brutobedrag van geboekte legaten en schenkingen in 2020 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Totaal netto-inkomsten uit duo-legaten in 2020 [ENKEL CIJFERS ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Aantal duo-legaten in 2020 afkomstig uit het Brussels Gewest [EEN GETAL ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Aantal duo-legaten in 2020 afkomstig uit het Vlaams Gewest [EEN GETAL ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Aantal duo-legaten in 2020 afkomstig uit het Waals Gewest [EEN GETAL ZONDER PUNTEN OF KOMMA'S]
Identificatie
De identificatiegegevens hierna zijn vertrouwelijk en moeten toelaten betrouwbare koppelingen, vergelijkingen en statistieken op te stellen (bv. zonder dubbels). De data uit deze peiling worden niet gedeeld met derden en worden enkel verspreid en gepubliceerd onder de vorm van een gebanaliseerd statistisch overzicht.
Naam van je organisatie (vereniging/stichting) : *
KBO-nummer van van je organisatie [TIEN (10) CIJFERS, BEGINNEND MET 'nul', GEEN PUNTEN AUB] *
Opmerkingen ? Vragen ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy