1.2. Tikslas: sveikata

Čia yra surašyta viskas kas buvo padaryta už išleistus pinigus: a) Įgyvendinamas Vilniaus miesto visuomenės sveikatos priežiūros strategijos 2014-2016 m. projektas; b) Parengta Vilniaus miesto visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaita bei pakartotinai pateiktas koreguotas 2014-2016 m. Stebėsenos programos projektas; 2014 metais Vilniaus miesto savivaldybėje buvo įgyvendintos 74 prevencinės, sveikatinimo, profilaktikos visuomenės sveikatos programos; "Įvyko kvalifikacijos kėlimo seminarai visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Vykdyta informacijos sklaida apie onkologinių ligų profilaktines programas - spaudoje, TV, viešajame transporte, SPĮ. Informacijos sklaida sveikos gyvensenos ir ekologinės informacijos klausimais spaudoje, internetinėje erdvėje, TV, radijuje - 150 skirtingų viešinimo akcijų.
a) Suorganizuoti 176 šiaurietiško ėjimo užsiėmimai;b) nuolat organizuojamos mankštos senjorams ir darbingo amžiaus žmonėms. Parengti ir išplatinti straipsniai ir lankstinukas, skirti tarptautinei dienai be automobilio, organizuotas 1 renginys-akcija. Dalyvauta "Velomaratono" renginyje.
Sveikatos apsaugos skyriaus kuruojamos sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendino 13 projektų.
Skirtas finansavimas BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui.
Įkurtas VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialas
Veikianti VšĮ Šv. Roko ligoninė su 282 slaugos lovomis
2014 m. gyventojams namuose suteikta apie 30 tūkst. paslaugų.
Psichikos dienos stacionarai įsteigti Centro, Šeškinės, Karoliniškių ir Antakalnio poliklinikose.
Įkurta bendra apskrities dispečerinė
    This is a required question