Utbildning - Travmätning av rundved
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Utbildningens syfte
Syftet med denna utbildning är att introducera de grundläggande
komponenterna i travmätning för att uppnå korrekt mätning. Fallgroparna är
många och målet är att du efter denna utbildning känner dig mer rustad för att
travmäta korrekt.
Denna utbildning med tillhörande instruktion är tillämplig vid mätning av
rundvirke, oavsett trädslag, sortiment eller tänkt användning. Instruktionen
avser mätning av virke lastat på fordon. Kvalitetsbestämmelser beskrivs i
separata sortimentsvisa mätningsinstruktioner.
För den som vill veta mer om branschens instruktioner kring mätning och
sortimentbestämmelser så finns information på SDC:s hemsida (www.sdc.se).
Utbildningen i travmätning är en orienterande utbildning i hur rundved mäts på
fordon. Den tar upp hur man bestämmer de enskilda måtten vid mätningen
samt hur kontroll av mätningen går till. Utbildningen är framtagen för dig som
kommer att mäta bränsleved på uppdrag av ett mätningsansvarigt företag.
Först som sist vill vi påpeka att travmätning är en svår konst och att ingen blir
en fullfjädrad mätare efter denna utbildning. Det är bara träning och åter
träning som kan ge det.
Utbildningen är uppbyggd i två delar:
1. SJÄLVSTUDIER
När du anmäler dig till en kurs så får du länken till instuderingsmaterialet
tilldelat av VMF Syd.
Travmätningsutbildningen består av 4 kapitel. När du läst igenom alla kapitel
får du svara på några instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen,
huvudsaken är att du lär dig. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera
när du vill.

2. FÄLTDAG
I samband med din grupps anmälan så har ni med VMF Syd överenskommit om
datum för en fältdag, vilken ni genomför efter att ni klarat av instuderingsdelen
via självstudier. Fältdagen förläggs på en av VMF Syds mätplatser i er närhet
eller på annan plats ni kommit överens om. Fältdagen består av en dag där vi
går igenom de praktiska momenten i travmätningen. Observera att det får vara
max 5 deltagare/tillfälle.
Omfattning och grundkrav
Travmätning används för rundvirke och ger volym i kubikmeter fast mått under
bark (m3fub). Mätningen avser formutjämnad fastvolym, d.v.s. då avdrag för
eventuella utbuktningar gjorts. Den volymen ska motsvara den volym som man
skulle få om man får om man mäter stockarna med topprotmätning.

Instruktion är lämplig att använda vid mätning av rundvirke, oavsett trädslag,
sortiment eller tänkt användning. Virket kan vara kapat i fasta längder eller i
fallande längder mellan 2,5 och 6,5 m. I den här utbildningen fokuseras helt på
mätning av virke lastat på fordon. För mätning vid bilväg eller annan lagerplats
gäller delvis andra regler som inte tas upp här. Kvalitetsbestämmelser för
bränsleved behandlas i samband med fältdagen. För bränsleved gäller att
virket får vara i längdintervallet fr.o.m. 270 cm t.o.m. 580 cm.

En grundregel är att virkesmätning ska utföras noggrant och enligt de
bestämmelser som anvisats för mätningen. Om förhållandena inte medger att
mätningen kan utföras på detta sätt ska man inte fullfölja mätningen vilket är
helt logiskt. Inträffar sådant i alla fall ska man kontakta arbetsledningen.

Innan man börjar mäta ska man kontrollera virket så att grundkraven för
sortimentet uppfylls samt att de mest grundläggande förutsättningarna, t.ex. att
man kan säkerställa identiteten på virket, överensstämmer med gällande
instruktioner och avtal. I annat fall bör man heller inte fullfölja mätningen. När
VMF Syd är mätande företag kallar vi det att virket mätningsvägras.
Vid mätning på fordon kan mätningsvägran också betingas av arbetsmiljöskäl,
t.ex. rörande lastningen på fordonet eller förekomst av främmande föremål som
t.ex. sten.

Om man inte kan mäta virket riktigt ska man meddela varför samt
underrätta säljare och köpare.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy