Space Camp Turkey 2017

Скъпи, приятели!
ЕТО ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В КОНКУРСА СТИПЕНДИЯ "ПЛОВДИВ":

Център за творческо обучение и община "Пловдив" имат честта да предоставят две пълни стипендии за участие в космическия лагер Space Camp Turkey 2017 г. на:


Димитър Петков Димитров, 12 г. СУ "Димитър Талев"
Жана Живкова Дамянова, 14 г. от МГ "Акад. Кирил Попов"


Поздравления на двамата стипендианти!! Те могат да започнат да подготвят необходимите документи за заминаването си в Space Camp Turkey и ако имат въпроси да се свържат с нас на мейл: spacecamp@cct.bg.

Благодарим на всички деца и младежи за получените есета и видео есета и за изключително трудния избор!
От екипа на Център за творческо обучение