Ievads projektu vadībā / Введение в управление проектами

24.07.2014 18:00-21:00 Lāčplēša iela 24 (6. stāvs)

JASMA apmācības jauniešiem.
Тренинг JASMA для молодёжи.

Idejas veiksmīga īstenošana bieži vien ir tiešā atkarībā no kvalitatīvās plānošanās. Tam nav nepieciešama īpašu noslēpumu zināšana vai sarežģītā sagatavošana: pietiek atbildēt uz dažiem vienkāršiem jautājumiem.

JASMA aicina jauniešus piedalīties apmācībās "Ievads projektu vadībā". Apmācību dalībnieki saņems teorētiskās zināšanas un ar praktisko uzdevumu palīdzību varēs iziet caur vienu no piedāvātajiem personīga projekta plānošanas un īstenošanas procesiem.

Apmācību programma:
- sasniedzamo un izmērāmo mērķu un uzdevumu noteikšana
- risku novērtēšana
- projekta īstenošanas kontroles metodes
- kvalitātes vērtēšanas kritēriji un projekta noslēgšana.

Apmācības „Ievads projektu vadībā” notiks 24. jūlijā no plkst. 18 līdz 21 JASMA telpās Lāčplēša ielā 24 (6. stāvs). Apmācības notiks bilingvāli, latviešu un krievu valodās. Dalībniekiem tiks nodrošināti nepieciešami materiāli un ēdināšana. Dalība ir bezmaksas.

Lai piedalīties, nepieciešams līdz 23.07.2014 20:00 aizpildīt tiešsaistes anketu zemāk. Gaidām pieteikumus no dalībniekiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem.

***
Реализация идеи – это процесс, успех которого зачастую напрямую зависит от качественного планирования. Для этого не нужно знание каких-то особых секретов или сложная подготовка: достаточно просто ответить на несколько важных вопросов.

JASMA приглашает всех желающих принять участие в тренинге «Введение в управление проектами». В ходе практических заданий, участники получат теоретические знания и смогут пройти через один из предложенных процессов планирования и воплощения в реальность личного проекта.

В программе тренинга:
- определение достижимых и измеримых целей и задач
- оценка рисков
- методы контроля осуществления проекта
- критерии оценки качества и завершение проекта

Тренинг «Введение в управление проектами» пройдёт 24-го июля с 18 до 21 часов в помещениях JASMA по адресу Lāčplēša iela 24 (6-ой этаж). Тренинг будет проходить билингвально, на латышском и русском языках. Участникам предоставляются необходимые материалы и обеспечивается питание. Участие бесплатно.

Для участия необходимо до 23.07.2014 20:00 заполнить анкету ниже. Ждём заявок от участников в возрасте от 14 до 25 лет. Количество мест ограничено, поэтому организаторы оставляют за собой возможность закрыть регистрацию раньше.

Apmācības "Ievads projektu vadībā" notiek projekta "Level Up!" ietvaros, kuru atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Projekts tiek līdzfinansēts EiropeAid atbalstīta starptautiskā projekta “Young Europeans for Global Development” ietvaros.

Papildus informācija - Marija, marija@jasma.lv, 26069729

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question