Cardiff Music Awards 2020 Nomination Form (Public) / Ffurflen Enwebu Gwobrau Miwsig Caerdydd 2020 (Cyhoeddus)
Make sure you read the nomination criteria for the best chance of getting nominated as well as making sure you’re choosing the right category for your entry. Find the criteria at http://bit.ly/CMAs2020Criteria - you can only nominate once!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y meini prawf enwebu er mwyn sicrhau’r cyfle gorau i gael eich enwebu, yn ogystal â sicrhau eich bod yn dewis y categori cywir ar gyfer eich cais. Gallwch ddod o hyd i'r meini prawf yn http://bit.ly/CMAs2020Criteria – dim ond unwaith y gallwch enwebu!
Email address *
I consent to receiving email updates from Cardiff Music Awards / Rwy’n cydsynio i gael diweddariadau e-bost gan Gwobrau Miwsig Caerdydd *
Cardiff Music Awards requires your email address to validate your nomination and voting. Without this we cannot register your nomination or vote and therefore it will not be counted. Cardiff Music Awards complies with all data protection and is GDPR compliant. You email address will not be used or passed on to any third party under any circumstances whatsoever. Cardiff Music Awards would however like to keep you up to date with key dates such as voting closing deadlines and ticket launches. Should you wish not to receive these emails please opt out or unsubscribe from the first email you receive from us. / Mae ar Gwobrau Miwsig Caerdydd angen eich cyfeiriad e-bost i ddilysu eich enwebiad a'ch pleidlais. Hebddo, ni allwn gofrestru eich enwebiad na'ch pleidlais, ac felly ni fyddant yn cyfrif. Mae Gwobrau Miwsig Caerdydd yn cydymffurfio â phob deddf diogelu data a’r GDPR. Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei ddefnyddio na’i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti dan unrhyw amgylchiadau o gwbl. Fodd bynnag, byddai Gwobrau Miwsig Caerdydd yn hoffi rhoi gwybod i chi am ddyddiadau allweddol, er enghraifft dyddiadau cau ar gyfer pleidleisio a dyddiadau lansio tocynnau. Os hoffech beidio â chael y negeseuon e-bost hyn, gallwch optio allan neu ddatdanysgrifio o'r neges e-bost cyntaf a gewch gennym.
Required
Best Group - Grŵp Gorau
Your answer
Best Solo Act - Act Unigol Orau
Your answer
Best Live Act - Act Fyw Orau
Your answer
Best Breakthrough Act - Act Newydd Orau
Your answer
Best DJ(s) - DJ(s) Gorau
Your answer
Best EP/Single - Sengl/EP Orau
Your answer
Best Album - Albwm Gorau
Your answer
Best Music Video - Fideo Miwsig Orau
Your answer
Best Producer - Cynhyrchydd Gorau
Your answer
Best Local Promoter - Hyrwyddwr Lleol Gorau
Your answer
Best Regional Promoter - Hyrwyddwr Rhanbarthol Gorau
Your answer
Best Independent Venue - Lleoliad Annibynnol Gorau
Your answer
Best Commercial Venue - Lleoliad Masnachol Gorau
Your answer
Best Festival - Gŵyl Orau
Your answer
Best Club Night - Noson Glwb Orau
Your answer
Best Music Press - Gwasg Miwsig Orau
Gwefan/Cyhoeddiad/Cwmpas - Website/Publication/Coverage
Your answer
Best Radio Show - Sioe Radio Orau
Your answer
Best Event Production - Cynhyrchu Gorau mewn Digwyddiad
Ailwiriwch y meini prawf! http://bit.ly/CMAs2020Criteria / Please double check the criteria! http://bit.ly/CMAs2020Criteria
Your answer
Best Music Photographer - Ffotograffydd Miwsig Gorau
Your answer
Lineup Of The Year - Line-up y Flwyddyn
Your answer
Promoter Of The Year - Hyrwyddwr y Flwyddyn
Your answer
Champion Of Under-Represented Music - Hyrwyddwr Miwsig Heb Gynrychiolaeth Ddigonol
Please double check the criteria! http://bit.ly/CMAs2020Criteria - Ailwiriwch y meini prawf! http://bit.ly/CMAs2020Criteria
Your answer
Outstanding Contribution Of The Year - Cyfraniad Rhagorol y Flwyddyn
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy