Přihláška na kurz angličtiny v Britském centru KUP / BC English Language Course Application Form
Vyberte si, prosím, jednu z nabízených úrovní našich kurzů, jejichž hlavním cílem je příprava na certifikované mezinárodní zkoušky Cambridge English Qualifications B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) a C2 Proficiency (CPE), ale jsou samozřejmě určeny i ostatním zájemcům, kteří si chtějí rozvíjet a zlepšovat svou současnou úroveň angličtiny. Všechny kurzy zahrnují 32 lekcí po 90 minutách, cena zahrnuje i učebnici a pretest. Před výběrem kurzu doporučujeme, abyste si otestovali svoji aktuální úroveň angličtiny na http://www.cambridgeenglish.org/cz/test-your-english/. Do kurzu je možné se připojit i po jeho zahájení za alikvotně sníženou částku (informace na bc@upol.cz nebo 585631873). / Please choose one of levels of preparatory courses for Cambridge English Qualifications Exams B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) or C2 Proficiency (CPE). All courses consist of 32 ninety-minute lessons, textbook, the course fee includes a textbook and a pretest. We recommend: test your level of English first on http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/. You can join the course any time after it has started. The course fee will be then approprietly lower (contact bc@upol.cz or 585631873).
Email address *
1. Výběr dne a jazykové úrovně/ Choose the day and language level
2. Způsob platby / Payment *
Vyberte níže, prosím, způsob úhrady kurzovného. Naše číslo účtu je 19-1096330227/0100, VS = 999616011. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno osoby, která bude kurz navštěvovat. Kurzovné je nutno uhradit do 20. 9. nebo do data dohodnutého s pracovníky BC KUP. / Please tick below the way you want to pay the course fee. Our account number is 19-1096330227 / 0100, VS = 999616011. Write the surname and name of the course participant into the message for the recipient. The course fee has to be paid by September 20th or by the date agreed with the BC KUP staff.
3. Vaše osobní údaje / Your contact data *
Příjmení / Surname
Your answer
*
Jméno / First name
Your answer
*
Adresa / Home address
Your answer
*
E-mail
Your answer
*
Telefon / Phone
Your answer
4. Souhlas / Informed consent *
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby administrace kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami: https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/BC/Kurzy/VOP.pdf I agree with the processing of my personal data for the purpose of administering the course and I agree to the General Terms and Conditions available at https://www.knihovna.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/knihovna/BC/Kurzy/VOP.pdf
5. Souhlas / Informed consent *
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení týkajících se další nabídky jazykových kurzů BC KUP/ I consent to receive commercial electronic messages related to further offers of language courses in BC KUP.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service