Dotazník spokojenosti rodičů s MŠ Kurandové
Milí rodiče,
letošní školní rok se chýlí ke konci a tak vás chceme požádat, abyste věnovali pár minut našemu dotazníku, který nám pomůže vyhodnotit naše silné i slabší stránky.
Děkujeme vám za jeho vyplnění.
Kolektiv MŠ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jste spokojeni s  celkovým dojmem MŠ? *
Jste spokojeni se zahradou a herními prvky na zahradě MŠ? *
Jste spokojeni s prostředím třídy vašeho dítěte? (vybavení vhodným a bezpečným nábytkem, hračkami, dostatek didaktických pomůcek) *
Pokud Vám ve vybavení MŠ něco schází, uveďte prosím zde.
Jste spokojeni s předáváním informací rodičům? *
Víte, v jakém programu naše školka pracuje a co je jeho náplní?  Uveďte krátce, jak program vnímáte. *
Je něco, co se Vám na programu Začít spolu mimořádně líbí?
Je něco, co se Vám na programu Začít spolu nelíbí?
Vedli jste v průběhu školního roku nějaké centrum aktivit ve třídě? (např. domácnost - pečení, dílna - vyrábění, knihy a písmena - čtení,...) Popř. jste se podíleli na dění ve třídě jinak? (např. tatínek hokejista přišel povyprávět dětem o ledním hokeji včetně ukázky výstroje). *
Jste spokojeni s nabídkou, úrovní a obsahem zájmových kroužků v MŠ? *
Jaký kroužek vám schází?
Jste vy a vaše dítě spokojeni s nabídkou mimořádných akcí v MŠ? *
Akcí pro rodiče s dětmi je: *
Akcí pouze pro děti v dopoledních hodinách  je: *
Jaké další akce byste uvítali?
Jakých doplňkových aktivit by se případně vaše dítě zúčastnilo? *
Required
Jste spokojeni s vedením školy? *
Mám dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky školy? *
Jste spokojeni s přístupem učitelů ? *
Chovají se učitelé k Vašemu dítěti vstřícně a přátelsky? *
Co u svých třídních učitelů oceňujete? *
Co byste svým třídním učitelům vytkli? *
Máte dostatek informací o tom, jak vaše dítě ve školce prospívá? *
Chodí Vaše dítě rádo do školky? *
Máte dobrý pocit z toho, že vaše dítě navštěvuje tuto školku? *
Mluvíte často s dítětem o dění ve škole? *
Poskytuje škola bezpečné prostředí pro mé dítě? *
Vnímám posun svého dítěte (v samostatnosti, v sebeobsluze, sociálních i jiných dovednostech) *
Pokud je vaše dítě předškolákem, jste spokojen s přípravou vašeho dítěte do 1. třídy? *
Jste spokojeni s úklidem venkovních i vnitřních prostor MŠ? *
Sledujete webové stránky pro získání informací o dění ve školce? *
Považujete obsah informací na webu za dostačující? *
Máte zájem o častější rodičovské schůzky? *
Jste spokojeni se spoluprácí MŠ s Radou rodičů? *
Chtěli byste se podílet ve větší míře na chodu školky? *
Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. pomoc při úpravě školní zahrady, nátěry zahradního zařízení, stříhání rozrostlých keřů, oprava poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě finanční nebo např. papírů, pastelek, hraček aj., spolupráce při pořádání akcí školy)
Doporučili byste celkově tuto mateřskou školu? *
Zamyslete se prosím, co by naše MŠ mohla pro vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou vaše podněty a připomínky.
Máte nějaký další vzkaz pro paní ředitelku, paní učitelky či pro ostatní provozní pracovníky?
Mé dítě navštěvuje třídu (uveďte prosím třídu, aby dotazník byl vypovídající nejen v rámci školky, ale také jednotlivých tříd) *
Required
Pokud chcete, uveďte jméno a příjmení dítěte
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MŠ Kurandové, Kurandové 669, Praha 5 - Barrandov. Report Abuse