แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการด้านงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพท์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผุ้ขอรับบริการ *
Your answer
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
Your answer
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.