ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Email address *
ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด *
Your answer
ชื่อสถาบันการศึกษา *
Your answer
สังกัด *
ข้อมูลผลงานโดยสังเขป (ไม่เกิน 10 บรรทัด) (โปรดอธิบายผลงานนวัตกรรมอย่างย่อ อาทิ ผลงานชิ้นนี้ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร มีความโดดเด่นของผลงานอย่างไร และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้คือใคร โดยไม่ต้องเปิดเผยสาระสำคัญสำหรับการนำไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) *
Your answer
กลุ่มเรื่องที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (เลือกเพียง 1 กลุ่มเรื่อง เท่านั้น) *
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นผลงานระดับการศึกษาใด *
เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษากับ วช. หรือไม่ *
รายชื่อผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด (โปรดระบุคำนำหน้านามด้วยทุกคน) *
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษา
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน *
Your answer
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ *
Your answer
ระบุ e-mail address เพื่อใช้ในการติดต่อ *
Your answer
จัดส่งรายงานการจัดทำผลงานนวัตกรรม จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บมุมซองว่า "ส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา") ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th ทั้งนี้ การลงทะเบียนส่งผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
วช. ขออนุญาตเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานโดยสังเขป ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ในกรณีผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service