Úmrtí klienta a jeho dopad na pracovníky
PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ

TERMÍN: 7. 12. 2018
MÍSTO: CEMI MBA Studies s.r.o. (Mezi Vodami 639/27, Praha 12, 143 00)
LEKTOR: Mgr. Martin Pešek
CENA: 1.800,- / osoba
ČASOVÁ DOTACE: 8 hodin (9:00 – 17:00)
AKREDITACE: MPSV (A2018/0155-SP/PC)

POPIS KURZU
Většina pracovníků v pomáhajících profesích se v nějakém bodě své kariéry setká s úmrtím klienta. Může se tak stát v různých podobách – přes záměrnou sebevraždu, předávkování nebo dopravní nehodu po dlouhodobě se zhoršující zdravotní stav. V rámci některých zdravotnických zařízení nebo zařízeních poskytujících sociální služby je výskyt tohoto jevu samozřejmě pravděpodobnější. Zkušenost s úmrtím klienta je nevyhnutelná např. v oblasti paliativní péče nebo tam, kde pracovníci přicházejí do kontaktu s rizikovými skupinami klientů např. s lidmi s onemocněním HIV/AIDS, osobami bez domova, drogově závislými apod. Pomáhající pracovníci nejsou imunní vůči faktu stát se pozůstalými než kdokoliv jiný. Průběh zármutku bude do značené míry záviset na přístupu kolegů, supervizora a vedení organizace jako takové. Tyto proměnné mohou ovlivnit jak pozitivní, tak negativní zpracování události. Účastníci kurzu získají základní informace o tom, jak zvládat situaci úmrtí klienta na pracovišti a jak se na individuální rovině se ztrátou vyrovnat. Neoddělitelnou součástí kurzu je nabídka bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení vlastních zkušeností s tímto tématem.

Tematické okruhy:

• Reakce pracovníků na ztrátu klienta (očekávané x neočekávané úmrtí)
• Zármutek a proces truchlení u pozůstalých, sociálně neuznaný zármutek
• Účinné strategie při zvládání situace úmrtí klienta na pracovišti, formální a neformální zdroje podpory
• Kontakt s přímými pozůstalými, zásady komunikace
• Rizika související s nezpracovaným či kumulovaným zármutkem

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU
vyplňuje zájemce
Jméno, příjmení, titul: *
Your answer
Datum narození (pro potřeby vydání osvědčení): *
Your answer
Adresa: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Fakturační údaje (nejste-li plátcem vy jako fyzická osoba) - název organizace, IČ, sídlo: *
Your answer
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY
O zařazení do kurzu bude zájemce informován e-mailem, ve kterém také obdrží pokyny k platbě.

V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu kurzu, budou přihlášení účastníci vyrozuměni e-mailem o jeho zrušení a bude jim vrácena platba v plné výši.

Odesláním přihlášky se účastník zavazuje uhradit smluvní cenu 1.800,- Kč na účet pořadatele, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na podkladech k platbě (faktuře).

Pokud se přihlášený účastník nebude moci kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka. Platba se vrací pouze v případě stornování 30 dní před zahájením kurzu. Storno je možné provést e-mailem na adrese martin.pesek@luctus.cz. Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného účastníka se uhrazená platby nevrací.

Na místě bude k dispozici drobné občerstvení a možnost uvařit si čaj nebo kafe.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu pouze v případě 100% účasti.

Pořadatel kurzu bude svěřené osobní údaje přihlášených účastníků chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Seznámil/a jsem se s podmínkami a souhlasím s nimi *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service