แบบฟอร์มขอ ก.พ. 7 (online) สพป.ตาก เขต 1

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ที่ประสงค์ขอสำเนา ก.พ. 7 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการตรวจสอบและอนุมัติจัดส่งสำเนา ก.พ. 7
ตาม e- mail ที่แจ้งไว้ หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้ขอสำเนา ก.พ. 7 online
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ สพป.ตาก เขต 1 จะไม่นำไปเผยแพร่ แต่อย่างใด
================================================================================
* * * ผู้ที่แอบอ้างขอใช้ข้อมูล ก.พ. 7 หากตรวจสอบพบ สพป.ตาก เขต 1 จะดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด
กรณีมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (นายทรงยศ ป้อมทองคำ 0 5551 2561 ต่อ 232)
================================================================================
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question