Dotazníkový prieskum k PHSR Bzenica na roky 2021 - 2027
Milí spoluobčania,

obec Bzenica pripravuje na roky 2021-2027 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Bzenica. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pohlavie? *
Váš vek? *
Vaše vzdelanie? *
Ako dlho žijete v obci? *
Ako sa Vám v obci žije? *
Čo sa Vám na Vašej obci najviac páči?
Čo sa Vám na Vašej obci najviac nepáči?
Čo by ste vo Vašej obci zlepšili?
Sledujete informácie o dianí v obci na Vašej webovej stránke obce? *
Predstavte si, že máte možnosť rozhodovať o využití obecných finančných prostriedkov. Na čo by ste ich vo Vašej obci prednostne využili? *
Ďalšie otázky sú hodnotené pomocou stupnice od 1 do 5
(hodnotenie je ako v škole t.j. : 1 - výborný, 5 - nedostatočný.)
Bývanie *
Školstvo *
Zdravotníctvo *
Verejná doprava *
Stav zelene v obci *
Šport a rekreácia *
Kultúrny a spoločenský život *
Životné prostredie *
Starostlivosť obce o verejne priestranstvá *
Rozvoj obce *
Podmienky pre podnikateľov *
Informovanosť o dianí v obci *
Priestor pre Vaše poznámky (v čom vidíte priestor na zlepšenie, kam by sa podľa Vás mala obec uberať atď.)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy