"Моята област в БРОД"

Уважаеми Дами и Господа,

Вашето мнение за областта, в която живеете и работите, е изключително ценно за нашето изследване. Бихме били благодарни, ако отговорите на 10-те въпроса от тази анкета. След края на проекта /11.01.2013/ ще имате свободен достъп до получените резултати.

  This is a required question

  В1. Според Вас, кои са трите най-важни обекта с туристически потенциал на Вашата област?

  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question

  В2. Посочете трите най-важни исторически сгради /обекта в областта:

  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Икономическо значение
  Историческо значение
  Сантиментално значение
  Друго
  Please enter one response per row
  This is a required question

  В3. Кои са най-представителните (считани за "гордостта на областта") личности за Вашата област?

  Посочете най-малко 3-ма души в области като: литература, музика, изобразително изкуство, театър, кино, история, наука, спорт и др.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  В4. Кои са основните икономически субекти в областта?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  В5. Кои фактори могат да имат определящо значение в подкрепа на социално-икономическото развитие на областта?

  5.a Природната среда
  5.b Човешките ресурси
  5.c Културно-историческото наследство
  5.d Отношения на сътрудничество с области в България
  5.e Отношения на сътрудничество с области в други страни
  Please enter one response per row

  В6. Споделете една история (или анекдот, легенда, мит), която е значима за областта и може да допринесе за нейното популяризиране?

  This is a required question

  В7. Споделете традиции (обичаи, събития), които са значими за областта и могат да допринесат за нейното популяризиране?

  This is a required question

  В8. Моля напишете няколко общи за българския и румънския език думи, които са Ви известни:

  This is a required question

  В9. В рамките на проекта се създава мрежа от лидери на обществено мнение измежду средите на местните публични институции, бизнеса и гражданите от 9-те български области и 7-те румънски окръга, които принадлежат към Българо-румънския трансграничен регион.

  Моля, препоръчайте представители на Вашата област.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  В10. Моля, отбележете категорията, към която принадлежите:

  This is a required question

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

  ЗА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ПО НАЙ-ДОБЪР НАЧИН ВАШАТА ОБЛАСТ, МОЛЯ ПРИЗОВЕТЕ БЛИЗКИ, ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ, ПОЗНАТИ ДА ПОПЪЛНЯТ ЕЛЕКТРОННАТА ВЕРСИЯ НА АНКЕТАТА НА АДРЕС: http://robulna.eu/servey/survey_my-area/ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ЩЕ НАМЕРИТЕ НА: www.robulna.eu БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО!

  След попълване на анкетата натиснете бутон "Submit"