Přihláška na kurz Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii 15.-17.6.2018 v Praze
Jméno: *
Prosíme pište jméno i příjmení včetně diakritiky.
Your answer
Příjmení: *
Your answer
Titul před jménem:
Tituly je nutné uvést, pokud si je přejete na potvrzení o účasti.
Your answer
Titul za jménem:
Your answer
Ulice, č.p.:
Your answer
Město: *
Your answer
PSČ:
Your answer
Prvních 6 čísel rodného čísla: *
Bude sloužit jako variabilní symbol pro platby a pro datum narození na potvrzení o účasti.
Your answer
E-mail: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
Povolání:
Your answer
Kde jsem získal/a znalost o Reichových char. typech:
Na kurzu se nebudou probírat samotné Reich. typy, ale pouze jak s nimi terapeuticky pracovat. Znalost jednotlivých typů je tedy předpokladem smysluplné účasti na kurzu.
Your answer
Potřebuji fakturu:
Pokud ano, pak uveďte IČ:
Your answer
Fakturační adresa:
pokud se liší od adresy bydliště, uvedené výše, nezapomeňte uvést PSČ
Your answer
Zdravotní stav *
Kurz je sebezkušenostní a může být spojen s určitou fyzickou i emocionální zátěží a také prováděná cvičení mohou mít i určité kontraindikace. Odesláním přihlášky berete na vědomí, že je Vaší povinností aktivně vyhledat lektora kurzu ještě před jeho začátkem a informovat ho, pokud máte nějaká fyzická či psychická omezení. Lektorovi to umožní Vás upozornit, pokud by některé cvičení pro Vás nebylo vhodné. Lektor bývá obvykle přítomen v jiné místnosti v místě konání nejméně 15 minut před začátkem kurzu. Požádejte proto asistenta kurzu o zprostředkování setkání ještě před začátkem. Jedná se např. o pohybová omezení, dřívější nebo současnou psychiatrickou léčbu, o stav těhotenství a další. Pokud máte pochybnosti, můžete kontaktovat organizátora MUDr. Tomáše Morcinka na morcinek(zav)vycviky(tec)cz nebo tel. 608 888 867. Vaše povinnost a zodpovědnost informovat lektora platí i v případě, že by se Váš stav změnil až v průběhu kurzu a vyskytla by se nová fyzická či psychická omezení.
Jak jsem se dověděl o tomto kurzu?
Lze vybrat i více možností.
Zpravodaj o nových akcích
Pokud chcete být informováni o nových kurzech, které pořádají Výcviky.cz, můžete se přihlásit k odběru Zpravodaje o nových akcích, který rozesíláme max. 6x ročně.
Podmínky účasti na kurzu
• Jedná se o sebezkušenostní seminář. Účastník vstupuje do semináře z vlastní vůle a je připraven k aktivní práci na sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský a terapeutický potenciál, a bude v tomto smyslu k dispozici ostatním účastníkům kurzu.
• Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k účastníkům zvolené akce a k ostatním osobám v místě programu.
• Tento seminář není náhradou psychoterapeutického či lékařského ošetření.
• Účastník se zavazuje k naprosté diskrétnosti o všech informacích, vztahujících se k ostatním účastníkům i k jejich nepřítomným blízkým, a to i po ukončení kurzu. Současně organizátor zajistí ze své strany (osoby, podílející se na organizaci) zachování diskrétnosti o všech skutečnostech, které budou součástí výukového procesu, a bude chránit důstojnost frekventantů i jejich nepřítomných blízkých i po ukončení kurzu.
• Případný zvukový nebo obrazový záznam z dění na kurzu je možné pořizovat pouze po výslovném souhlasu lektora a všech ostatních účastníků a to pouze pro soukromé účely.
• Účastník, který by chtěl jakoukoliv formou publikovat nějakým způsobem dění na kurzu, a to i pouze na obecné rovině, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátora a lektorů semináře.
• Účast na kurzu není možná v případě, že účastník je aktuálně nakažen infekční chorobou.
• Organizátor má právo ukončit studium účastníka, pokud tento neplní závazky vyplývající z jeho účasti na kurzu, především závazky finanční nebo závazek diskrétnosti.
• Ve výjimečném případě může organizátor ukončit studium účastníka před ukončením kurzu z důvodů rozhodnutí lektorů s vysvětlením důvodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena poměrná část zaplacené ceny.
Souhlas s podmínkami účasti a se storno podmínkami *
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zde uvedenými podmínkami účasti a se storno podmínkami uvedenými u tohoto kurzu na webu www.vycviky.cz a odesláním této přihlášky s nimi
Zpráva, poznámka pro organizátory:
Your answer
Pokud se po kliknutí na ODESLAT neobjeví potvrzovací stránka, znamená to, že přihláška nebyla odeslána. V tom případě zkontrolujte formulář, zda jsou vyplněny všechny povinné položky.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms