"Szkółka Pływacka Iskierki" oraz "Pływackie Przedszkole Iskiereczki"
Poniższy formularz wypełniają rodzice wszystkich dzieci chętnych do uczestniczenia w zajęciach nauki pływania organizowanych przez Klub Iskra w ramach prowadzonej "Szkółki Pływackiej Iskierki" oraz "Pływackiego Przedszkola Iskiereczki". Zapisy dotyczą uczestniczenia w zajęciach w sezonie 2017/2018
Szczegółowe informacje o kursie znajdują się na stronach
"Szkółka pływacka Iskierki": http://iskrakonin.pl/szkolka-plywacka-iskierki/
"Pływackie Przedszkole Iskiereczki": http://iskrakonin.pl/plywackie-przedszkole-iskiereczki/
"Pierwszy Nurek w SP3": http://iskrakonin.pl/pierwszy-nurek-w-sp3/
Formularz wypełniają rodzice dzieci, które będą uczestniczyły w tych zajęciach pierwszy raz oraz tych, które już brały udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Iskra.
Dzieci uczestniczące w kursach nauki pływania nie są automatycznie członkami Klubu Iskra.
Deklaracja zapisu na kurs nauki pływania w sezonie 2017/2018
Dziecko uczestniczyło już w zajęciach nauki pływania organizowanych przez Klub *
Rodzaj kursu *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień RRRR-MM-DD) *
Your answer
Szkoła *
Your answer
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych *
Your answer
Telefon rodziców / opiekunów *
Your answer
Wybierz orientacyjny poziom umiejętności pływackich dziecka *
Dotychczasowy (preferowany) Instruktor
Uwagi
Your answer
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Szkółki Pływackiej Iskierki: http://iskrakonin.pl/wp-content/uploads/docs/regulamin-szkolka.pdf i z Regulaminem Zajęć Pływackich (http://iskrakonin.pl/wp-content/uploads/docs/regulamin_treningow.pdf) oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania,

- oświadczamy, że dziecko będące pod naszą opieką prawną nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i jest zdolne do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania prowadzonych przez Klub Iskra

- zabezpieczamy dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.

- w razie konieczności wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej.

- zobowiązujemy się do do terminowego regulowania opłat za zajęcia pływackie.

- rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na email klubu lub formy pisemnej. Rezygnacja musi być złożona z 90 dniowym wyprzedzeniem.

- wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych (w tym wizerunku) naszego dziecka przez administratora danych osobowych - KTP Iskra dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności sportowej oraz w celach promocyjnych klubu w tym publikacji zdjęć i wyników zawodów w formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 101, poz. 926 za zm.) Jednocześnie zgodnie z art.24 w/w ustawy przyjmujemy do wiadomości, że przysługuje nam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms