โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 6 (สำนักงานชลประทานที่ 6 และ 10 และหน่วยงานในสังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชล ประทาน สามเสน
The form โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 6 (สำนักงานชลประทานที่ 6 และ 10 และหน่วยงานในสังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชล ประทาน สามเสน is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service