Подршка ученицима - упитник за родитеље
Пред Вама се налази низ питања међу којима ћете приметити да је свако питање дуплирано. Разлика међу дупликатима је у понуђеним одговорима - у првом се тражи Ваша процена важности тврдње, а у другом процена тачности тврдње. Молимо Вас да при одговарању обратите пажњу на то. Унапред хвала на издвојеном времену!
1a. Упознат/-а сам са садржајем Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи. (важност) *
1б. Упознат/-а сам са садржајем Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи. (тачност/присутност) *
2а. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно дефинисане Правилником. (важност) *
2б. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно дефинисане Правилником. (тачност/присутност) *
3а. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи. (важност) *
3б. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи. (тачност/присутност) *
4a. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у школи. (важност) *
4б. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у школи. (тачност/присутност) *
5а. Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих приговора. (важност) *
5б. Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих приговора. (тачност/присутност) *
6а. Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о сигурности и безбедности ученика. (важност) *
6б. Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о сигурности и безбедности ученика. (тачност/присутност) *
7а. Спреман/-на сам да отворено разговарам са компетентним особама о здравственим, емоционалним или социјалним потребама/проблемима свога детета. (важност) *
7б. Спреман/-на сам да отворено разговарам са компетентним особама о здравственим, емоционалним или социјалним потребама/проблемима свога детета. (тачност/присутност) *
8а. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу развоја мог детета. (важност) *
8б. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу развоја мог детета. (тачност/присутност) *
9а. У школи се поштује приватност и поверљивост информација о потребама/проблемима мог детета. (важност) *
9б. У школи се поштује приватност и поверљивост информација о потребама/проблемима мог детета. (тачност/присутност) *
10а. Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, узимања дроге, различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи. (важност) *
10б. Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, узимања дроге, различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи. (тачност/присутност) *
11а. Подтичем своје дете да брине о свом здрављу и подржавам акције по питању промовисања здравог живота младих. (важност) *
11б. Подтичем своје дете да брине о свом здрављу и подржавам акције по питању промовисања здравог живота младих. (тачност/присутност) *
12а. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи ученицима/породицама ученика. (важност) *
12б. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи ученицима/породицамаученика. (тачност/присутност) *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service