3.2. Tikslas: moderni ir patogi inžinerinio aprūpinimo sistema. Atsakingas: aplinkos ir energetikos departamentas.

Įgyvendinamas projektas "110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g."
Rengiamas plėtros specialusis planas
Rekonstruoti Verkių valymo įrenginiai
Spec. planas suderintas ir patvirtintas su nustatytomis institucijomis, patvirtintas Tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-124, įregistruotas planavimo dokumentų registre.
Pastatyti geležies ir mangano šalinimo iš geriamojo vandens įrenginiai ir atlikta vandenviečių rekonstrukcija
Renovuotas nuotekų diukeris per Neries upę Ž. Paneriuose prie Mėsos kombinato.
Renovuota vandentiekio magistralė Dariaus Girėno g. Naujininkuose
Pastatyti ir statomi vandentiekio ir nuotekų tinklai mažaaukštės gyvenamosios statybos rajonuose
Įrengti dumblo tankintuvai, termohidrolizės įrenginiai, pūdytuvai, sausinimo ir dumblo džiovinimo įranga, generatoriai.
Kaupiama duomenų bazė apie nuotekų turėtojus. Vadovaujantis duomenų baze, vykdoma individualių nuotekų šalinimo įrenginių inventorizacija.
Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2012-2020 m.
Modernizuoti įrengimai.
Rekonstruota 10 šilumos punktų.
Rekonstruotos ir pastatytos trasos
    This is a required question