แบบประเมินการฝึกอบรม

    หลักวิธีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อ Business Transformation

    ผู้บรรยาย คุณชัยวัฒน์ วัฒนสานติ์ วันที่ 3-4 เมษายน 2558
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question