Medlemsregistrering
Nedan lämnar du dina medlemsuppgifter alternativt uppdaterar redan lämnade.

Du blir inte medlem förrän du betalat medlemsavgiften. Information om hur man betalar hittar du på hemsidan under "Avgifter".

OBS! Medlemskapet är personligt.
Det innebär att alla som vill vara medlem måste själva teckna medlemskap, oavsett om någon annan i familjen är medlem (bortsett från barn under 18 år som automatiskt får medlemskap om förälder är medlem).
E-mail *
Har du ingen, skriv "saknas"
Ditt svar
Medlemsnummer
Har du inget medlemsnummer lämnar du fältet tomt.
Ditt svar
Förnamn *
Ditt svar
Efternamn *
Ditt svar
Telefonnummer *
Ditt svar
Folkbokföringsadress
Gata *
Gata och gatunummer
Ditt svar
Postnummer *
Ditt svar
Postort *
Ditt svar
Annan adress
Ev adress i närhet av Västlanda Gilles säte i Köping med omnejd.
Gata 2
Gata och gatunummer
Ditt svar
Postnummer 2
Ditt svar
Postort 2
Ditt svar
Kommentar
Ditt svar
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.