Field Target Slovak Open + Majstrovstvá Slovenskej Republiky Field Target
11.- 12.05.2019 Skýcov - Breziny

Po vyplnení formulára obdržíte do 48 hodín email ohľadom výšky úhrady štartovného a stravy v zmysle Vašej objednávky.
By 48 hours after form filling you will receive an email concerning the amount of payment for admission fee and board in accordance to your order.

Skýcov 2019
Adresa/Address
GPS:
45° 30" 9.215
18° 24" 55.099
48.502560
18.415305
Financovanie súťaže/Admission Fees:
Financovanie súťaží:
- Field Target - seniori jednotné štartovné za oba dni spolu vo výške 25,- € za súťažiaceho, juniori zdarma

Ukončenie registrácie je 04.05.2019

Úhrada štartovného a stravy musí byť na účte do 07.05.2019. Platba na mieste nie je možná!!!
Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admission Fees:

- Field Target - Open class entry fee: 25€ Junior class entry fee: 0,- € (free entrance)

Deadline the registration 04.05.2019

Fee payment and meals must be in the account until 07.05.2019. Payment on site is not possible!!!
Account details: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L
P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L
Field Target Slovak Open spojená s Majstrovstvami Slovenskej Republiky Field Target + SILHOUETTE Slovak Open 2019

Časový harmonogram / Competition Schedule:

11.05.2019 sobota / 11th May 2019, Saturday
od 07:00 do 08:15 registrácia súťažiacich / Registration
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 13:30 priebeh súťaže FT Slovak Open / Competition part 1
od 13:30 do 14:30 obed / Lunch

nástrelná dráha otvorená do 18:00 hod. / Free time, zero range open to 18:00

12.05.2019 nedeľa / 12th May 2019, Sunday
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 13:30 priebeh súťaže FT Slovak Open / Competition part 2
od 13:30 do 14:30 obed / Lunch
od 14:30 do 15:00 organizátori vyhodnotia súťaž / Competition evaluation
od 15:00 nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich / Winners award ceremony

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Field Target popis / description:

Počet dráh / Competition Format:
Celkom 2x25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 2x50 ks. Je určených 2x25 stanovíšť s 2 ks sklopnými terčmi. Súťaž prebehne v 2 kolách (1 kolo v sobotu a 1 kolo v nedeľu) teda celkovo každý strelec odstrieľa 2x50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 9 m do 50 m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu FT.
Total 2x50 targets vill be set on 2x25 lanes – each lane with two targets. Competition consists of two rounds (1st on Saturday, 2nd on Sunday). Every shooter will shoot on 2x50 targets randomly set in distances from 9m to 50 m by international FT rules and SAFTA FT rules.

Bodovanie / Scoring:
Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre FT.
1.) Zásah hitzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele – 1 bod.
2.) Minutie cieľa - 0 bodov.
Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 100.
By international FT rules and SAFTA rules
1.) hit zone target = 1 point
2.) miss target = 0 point
Maximum point gain for two days is 100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie a kontakt / More information and contact:
Za SAFTA - Peter Beňuš ( peter.benus1@gmail.com, mob. +421 903 572 228)

Ochrana osobných údajov/ Personal data protection
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre potreby súťaže. Filling the form you agree with use of your personal data for competition purpose.
Registrácia/Registration
Meno/Name: *
Your answer
Priezvisko/Surname: *
Your answer
Štát/Country
Your answer
Email *
Your answer
Registrujem sa na súťaž/ For day-s *
Kategória/Category: *
Výbava/Equipment
Zbraň/Airgun: *
Iná zbraň/Other Airgun
Your answer
Strelivo - typ - kaliber/Pellets: *
Iné strelivo/Other pellets
Your answer
Optika/Riflescope: *
Iná optika/Other Riflescope
Your answer
STRAVA /BOARD - Brezinky
10.V Piatok - večera/ Friday - dinner *
11.V Sobota - raňajky/Saturday - breakfeast *
11.V Sobota - obed/ Saturday - lunch *
11.V Sobota - večera/ Saturday- dinner *
12.V Nedeľa - raňajky/ Sunday - breakfeast *
12.V Nedeľa - obed/ Sunday - lunch *
Iné/Others
Poznámky/Remarks
( doprovod, iné požiadavky/ accompanist, other request)
Your answer
Požadujem ubytovanie v chate BREZINY - Skýcov/ Request for accommodation in Cottage BREZINY - Skýcov *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service