Siop Blodyn Tatws
Bwyd organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial (heb eu golchi).
Gallwch gael bocs cymysg neu ddewis eitemau penodol.

Bydd anfon eich archeb atom 3 diwrnod ymlaen llaw os yn bosibl (ddydd Sul ar gyfer casglu dydd Mercher, neu ddydd Mercher ar gyfer casglu ar ddydd Gwener) yn ei'n galluogi i ystyried eich ceisiadau pan fyddwn yn archebu'r llysiau, ond mae croeso i chi hefyd gyflwyno eich archeb tan 10 Dydd Mawrth/Dydd Gwener a gallwn weld be sy'n bosibl (ac eithrio bara: y mae angen i ni wybod yn erbyn 5yp dydd Llun at Dydd Mercher / 5yp dydd Mawrth at dydd Gwener.

Archebion trwy gasgliad yn unig. Taliad gyda cherdyn digyswllt wrth ddrws y siop. Mae'r prisiau isod yn ganllaw bras wrth iddynt newid wythnos i wythnos.

Mae tarddiad cynnyrch yn newid yn wythnosol, rydyn ni'n ceisio dod o hyd i ffynonellau lleol cymaint â phosib yn lleol. Cysylltwch â ni neu edrychwch yn y siop i weld o ble mae pob eitem yn dod.

*Gwnewch yn siwr eich bod yn clicio y botwm ‘submit’ ar y gwaelod pan rydych yn barod i anfon eich archeb*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organic food, when possible local and organic, or local without artificial chemicals (unwashed).
You can have a mixed *box or choose specific items.

Order 3 days in advance if possible (on Sunday for Wednesday collection, or Wednesday for Friday collection) to let us to take your requests into account when we order the vegetables, however you are also welcome to submit up until Tuesday/ Friday 10am and we’ll see what we can do (except bread: we need to know by 5pm Monday for Wed and 5pm Tuesday for Friday please.

Orders by collection only. Payment by contactless card at shop door. Prices below are a rough guide as they change week to week.

Origin of produce changes weekly, we try to source locally as much as possible. Get in touch or check in the shop to see where each item comes from.

*Make sure you click the 'submit' button at the bottom when you are ready to place your order*
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy