Siop Blodyn Tatws
Bwyd organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial (heb eu golchi).
Gallwch gael bocs cymysg neu ddewis eitemau penodol.

Bydd anfon eich archeb atom 3 diwrnod ymlaen llaw os yn bosibl (ddydd Sul ar gyfer casglu dydd Mercher, neu ddydd Mercher ar gyfer casglu ar ddydd Sadwrn) yn ei'n galluogi i ystyried eich ceisiadau pan fyddwn yn archebu'r llysiau, ond mae croeso i chi hefyd gyflwyno eich archeb tan 11 Dydd Mawrth/Dydd Gwener a gallwn weld be sy'n bosibl (ac eithrio bara: y mae angen i ni wybod yn erbyn 3yp dydd Llun / dydd Iau.

Archebion trwy gasgliad yn unig. Taliad gyda cherdyn digyswllt wrth ddrws y siop. Mae'r prisiau isod yn ganllaw bras wrth iddynt newid wythnos i wythnos.

Mae tarddiad cynnyrch yn newid yn wythnosol, rydyn ni'n ceisio dod o hyd i ffynonellau lleol cymaint â phosib yn lleol. Cysylltwch â ni neu edrychwch yn y siop i weld o ble mae pob eitem yn dod.

Os ydych yn hunan-ynysu ac ddim un gallu casglu eich archeb, plis cysylltwch a Grwp Ymateb Cymunedol Corona i drefnu i rhywun gasglu eich archeb. https://www.facebook.com/MachCoronaResponse/

*Gwnewch yn siwr eich bod yn clicio y botwm ‘submit’ ar y gwaelod pan rydych yn barod i anfon eich archeb*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organic food, when possible local and organic, or local without artificial chemicals (unwashed).
You can have a mixed *box or choose specific items.

Order 3 days in advance if possible (on Sunday for Wednesday collection, or Wednesday for Saturday collection) to let us to take your requests into account when we order the vegetables, however you are also welcome to submit up until Tuesday/Friday 11am and we’ll see what we can do (except bread: we need to know by 3pm Monday/Thursday). 

Orders by collection only. Payment by contactless card at shop door. Prices below are a rough guide as they change week to week.

Origin of produce changes weekly, we try to source locally as much as possible. Get in touch or check in the shop to see where each item comes from.

If you are self-isolating and cannot collect your order, please contact the Machynlleth Corona Community Response Group to arrange for someone to collect your order . https://www.facebook.com/MachCoronaResponse/


*Make sure you click the 'submit' button at the bottom when you are ready to place your order*
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy