Ventspils Jauniešu gada balva "9 personības"
Ventspils skolu Prezidentu klubs arī šogad veido pasākumu Ventspils Jauniešu gada balva "9 personības". Šī pasākuma mērķis ir noskaidrot un apbalvot Ventspils pilsētas aktīvākos jauniešus, jauniešu neformālās un formālās organizācijas un jauniešu atbalstītājus, kā arī veiksmīgāko Skolēnu mācību uzņēmumu.
Dalībnieki un pieteikšana
Ventspils pilsētas jaunieši, Skolēnu mācību uzņēmumi, jauniešu neformālās un formālās organizācijas, skolotāji, skolu, citu ar jauniešiem saistītu iestāžu pārstāvji un citi aktīvi jauniešu atbalstītāji. Pieteikumus iesniegt par Ventspils pilsētas aktīvistiem var jebkurš. Vecuma atbilstība 13 – 30 gadi visām nominācijām, izņemot nomināciju "Gada jauniešu atbalstītājs".Pretendenti var tikt izvirzīti uz vairākām nominācijām, bet anketa jāiesniedz par katru nomināciju atsevišķi.
Pieteikuma anketa
Atgādinām, ka jaunietis, kas pagājušajā gadā ir uzvarējis kādā no nominācijām, šogad nevar kandidēt uz balvu tajā pašā nominācijā.
Nomināciju apraksts
1. Gada biznesa haizivs – skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs un ilgtspējīgs raksturs.

2. Gada darba rūķi – jauniešu neformāla vai formāla organizācija (piemēram, skolēnu, studentu pašpārvaldes, biedrība, klubs, interešu grupa u.tml.), kas darbojusies vides aizsardzības, veselības, līdzdalības, jauniešu nodarbinātības un citās jomās. Veicinājusi sociālo iekļaušanos, radījusi vidi, kurā jaunietim konkrētajā jomā attīstīt savas prasmes un zināšanas.

3. Gada dzīvīgums – jaunietis vai jauniešu grupa, kas guvis/-usi ievērojamus sasniegumus dejas, teātra vai tautiskās kultūras jomā (piemēram, deju grupas, folklora kopas, amatiermākslas kolektīvi u.c.).

4. Gada atbalsts cilvēks, cilvēku grupa vai organizācija, kas sniegusi finansiālu, psiholoģisku, izglītojošu vai cita veida atbalstu jauniešiem (piemēram, uzņēmējs, skolotājs, jaunatnes darbinieks, treneris, nevalstiska organizācija, pašvaldības vai valsts iestāde un citi). (Pretendentiem nav noteikts vecuma ierobežojums.)

5. Gada melodija – jaunietis, kurš darbojas individuāli vai komandā, ir sasniedzis izcilus rezultātus, dziedot, spēlējot mūzikas instrumentu vai līdzdarbojoties mūzikas radīšanas procesā.

6. Gada atlēts – jaunietis, kurš darbojas individuāli vai komandā, ir sasniedzis izcilus rezultātus sporta sacensībās, rādījis piemēru citiem jauniešiem un bijis aktīvs un mērķtiecīgs.

7. Gada daiļrade – jaunietis, kurš darbojas individuāli vai komandā, ir sasniedzis izcilus rezultātus, veicinājis konkrētas jomas attīstību un devis ieguldījumu ar saviem sasniegumiem, darbojoties mākslas, rakstniecības vai citās kultūras nozarēs.

8. Gada zinātājs – jaunietis, kurš darbojas individuāli vai komandā, ir sasniedzis izcilus rezultātus, veicinājis pārstāvētās jomas attīstību un devis ieguldījumu ar saviem sasniegumiem, darbojoties izglītības un zinātnes nozarēs (piemēram, panākumi mācību olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, erudīcijas un cita veida izglītojošos konkursos, debašu turnīros).

9. Gada aktīvists – jaunietis, kurš sniedzis ieguldījumu kādas organizācijas darbībā un izaugsmē, kā arī kopumā sabiedrībā ar savu entuziasmu un veikumu (piemēram, aktīvs brīvprātīgais kādā organizācijā, aktīvi iesaistījies dažādu pasākumu organizēšanā, līdzdarbojies jauniešu interešu aizstāvībā vai savu viedokli publicējis medijos, blogos).
Kandidāta vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums *
Kāpēc viņš(-i) ir pelnījis(-uši) iegūt balvu šai nominācijā(-ās)? *
Katrai izvirzītās(-o) personas(-u) nominācijai savs pamatojums, ja nepieciešams.
Kādā nominācijā pretendents(-i)tiek izvirzīts(-i)? *
Pretendentu(-us) iespējams izvirzīt 2 nominācijās
Required
Lūdzu uzskaitiet kandidāta sasniegumus. *
Katrai izvirzītās personas, organizācijas nominācijai savs pamatojums, ja nepieciešams.
Pretendenta(-u) kontaktinformācija
Ja tāda ir pieejama.
Telefona numurs
E-pasts
Adrese
Kandidāta mācību iestāde, darba vieta vai organizācijas sanākšanas vieta
Iesniedzēja informācija
Obligāti aizpildāmi lauki.
Vārds, uzvārds *
Norādiet savu nodarbošanos *
Ja mācaties vai studējat, lūdzu, norādiet izglītības iestādi.
Telefona numurs *
E-pasts *
Adrese
E-pasta adrese uz kuru sūtīt papildus informāciju (fotogrāfijas, video)
Noslēgums
Paldies, ka veltījāt savu laiku šīs anketas aizpildīšanai!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy