หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ - สกุล *
3. สถานศึกษา *
4. สังกัด ( สพม./สพป./อปท./สอศ./กศน./อื่นๆ) *
ตอนที่ 2 ด้านหลักสูตร
1. การเข้าสู่หลักสูตรระบบออนไลน์ หน่วยพัฒนาครู บริษัทอมร8558ฯ จำกัด *
2. การติดต่อประสานงานและการให้บริการของ Admin หน่วยพัฒนาครู บริษัทอมร8558ฯ จำกัด *
3. คุณภาพของหลักสูตรระบบออนไลน์ หน่วยพัฒนาครู บริษัทอมร8558ฯ จำกัด *
4. คุณครูต้องการให้ หน่วยพัฒนาครู บริษัทอมร8558ฯ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ หรือไม่ *
5. หลักสูตรอบรม หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558ฯ ตรงกับการพัฒนาตนเอง หรือไม่ *
6. ระยะเวลาการอบรม *
7. ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Google. Report Abuse