Bread&Conference 16.5. / 14.00 – 16.00, Paralelní Polis

Mezinárodní konference na téma tvůrčího rozvoje, udržitelnosti a mezinárodní spolupráce. Jak se prosadit v zahraničí? Jak uspěli jiní? Jak přemýšlí booker, či promotér, jak provozovatel tanečního domu? Co je dnes v evropském tanci důležité? Jak je české scéna v zahraničí vnímána? V čem je svět divadla jiný než svět tance? A co na to divák?

Moderovaná diskuse s mezinárodními hosty. Otevřeno odborné veřejnosti. Umělcům, souborům, divadlům, festivalům, kulturním manažerům, novinářům. 

Hosté: Wolfgang Hoffmann (Aurora Nova / DE), Iva Horvat (Art Republic / ES), Yoram Karmi (Fresco Dance Company / ISR), Katherina Vasiliadis (Fresco Dance Company / ISR), Štěpán Kubišta (Asociace nezávislých divadel ČR / CZ)
Moderuje: Saša Michailidis

Konference bude probíhat v angličtině.

Účast na konferenci je zpoplatněna registračním poplatkem 200 Kč. Každý registrovaný účastník si může zakoupit vstupenky na všechna představení v rámci SHOWCASE Bread&Dance Prague s výraznou slevou.

Omezenému počtu přihlášených nabízíme možnost být účastníkem World Café & Bakery 17. 5. / 14.00 – 16.30. Jedná se o Moderovaný brainstorming v malých skupinách: zpracování aktuálních témat týkajících se současného tance a fyzického divadla. V případě zájmu zaškrtněte "Ano" a vyčkejte na potvrzovací email.

Projekt byl podpořen grantem v rámci programu Národní plán obnovy Ministerstva kultury ČR. Poskytnuté údaje jsou pro účely Ministerstva kultury České republiky, neveřejné a zpracovávány v souladu s platným zněním zákona o Zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

EN

International conference on creative development, sustainability and international cooperation. How to establish yourself abroad? How have others succeeded? How does a booker, promoter or dance house director think? What is important in the field of European dance today? How is the Czech scene perceived abroad? How is the world of theatre different from the world of dance? How about the audience? 

Moderated discussion with international guests. Open to the expert community. To artists, ensembles, theatres, festivals, cultural managers, journalists.

Speakers: Wolfgang Hoffmann (Aurora Nova / D), Iva Horvat (Art Republic / ES), Yoram Karmi (Fresco Dance Company / ISR), Katherina Vasiliadis (Fresco Dance Company / ISR), Štěpán Kubišta (Association of Independent Theaters Czech Republic / CZ)

Moderator: Saša Michailidis


The conference will be held in English.

Participation in the conference is charged with a registration fee of CZK 200. Each registered participant will be able to book the tickets to all performances within the SHOWCASE of Bread&Dance Prague with a significant discount .

We offer a limited number of conference participants the opportunity to participate at the World Café & Bakery on 17.5. / 
14.00 – 16.30Moderated brainstorming in small groups: elaboration of current topics related to contemporary dance and physical theatre. If you are interested, check "Yes" and wait for the confirmation email.

The project was supported by a grant under the National Restoration Plan program of the Ministry of Culture of the Czech Republic. The data provided are non-public for the purposes of the Ministry of Culture of the Czech Republic and are processed in accordance with the current version of the Personal Data Processing Act No. 110/2019 Coll., on the processing of personal data.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno / Name *
Příjmení / Surname *
Pohlaví / Gender *
Datum narození / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Národnost / Nationality *
Organizace / Organisation *
Pozice / Function *
Email / E-mail *
Závazně se registruji na  Bread&Conference 16.5.2023 / 14.00 – 16.00 a k platbě registračního poplatku. / I hereby confirm my registration to Bread&Conference 16.5.2023 / 14.00 – 16.00 and to pay the registration fee. *
Mám zájem být účastníkem na World Café & Bakery 17. 5.2023 / 14.00 – 16.30. (kapacita omezena). / I am interested in participating at the World Café & Bakery on 17.5.2023 / 14.00 - 16.30. (capacity limited).
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy