แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำไปใช้
ในการปรับปรุงให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อ
ไปจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1.1 เลขทะเบียนสมาชิกผู้กรอกแบบสอบถาม *
1.2 หน่วยงานที่สังกัด *
1.3 ท่านได้ใช้บริการในเรื่องใด *
เลือกได้มากกว่า 1 เรื่อง
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy