Δηλώσεις φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές- Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019
Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ- 2018-2019. H παρούσα αίτηση δεν κατοχυρώνει και συμμετοχή, μόνο το ενδιαφέρον για συμμετοχή.
Όνομα
*
Επίθετο
*
Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
*
Email - Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Παρακαλώ να αναφέρεστε σε e-mail που χρησιμοποιείτε
*
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου
*
Αρ. σταθερού τηλεφώνου
*
Ημ. Γέννησης
*
Υπηκοότητα
*
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
Παρακαλώ να αναφερθείτε και στον ταχυδρομικό κώδικα καθώς και στην πόλη/χωριό διαμονής σας
*
Παρακαλώ αναφέρετε την συνολική Γενική Βαθμολογία σας( όλων των εξαμήνων)
Για την απόκτηση της αναλυτικής σας βαθμολογίας θα πρέπει να:
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο SIS https://sis.cut.ac.cy/irj/portal
2. Eπιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (στα αριστερά της σελίδας )
3. Έπειτα επιλέξτε ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ στα δεξιά της σελίδας ( όπου είναι ήδη επιλεγμένο το πρόγραμμα σπουδών σας)
4. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (PDF)
5. Αποστέλλετε την ΕΚΤΥΠΩΣΗ (PDF) στο Outgoing@cut.ac.cy
*
Είμαι φοιτητής/τρια στο χ πρόγραμμα σπουδών
*
Έτος σπουδών
*
Τίτλος Προγράμματος σπουδών
( π.χ. ΜSc Βιοτεχνολογία Ζώων )
*
Σε ποιο τμήμα φοιτάτε ;
*
Ενδιαφέρομαι για ΣΠΟΥΔΕΣ για την πιο κάτω περίοδο
Οι Φοιτητές που θα ήθελαν να παραμείνουν στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus και για τα 2 εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Όλοι οι φοιτητές εγκρίνονται για φοίτηση ενός εξαμήνου και υπογράφουν χρηματοδοτικές συμβάσεις ενός εξαμήνου για καταβολή της χορηγίας για το πρώτο εξάμηνο μόνο με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης αυτής και για το δεύτερο εξάμηνο είτε με χορηγία είτε χωρίς (zero grant students)
2. Η έγκριση για παραμονή και το δεύτερο εξάμηνο και ανανέωση και υπογραφή νέας χρηματοδοτικής σύμβασης με καταβολή χορηγίας θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της χορηγίας μετά την κατανομή στους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου, τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής, τη διαθεσιμότητα θέσεων στην συμφωνία Erasmus και την ύπαρξη διαθέσιμων μαθημάτων προς παρακολούθηση από τον φοιτητή και το δεύτερο εξάμηνο (νέο learning agreement εαρινού εξαμήνου). Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη χορηγία ο φοιτητής εφόσον εγκριθεί μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο χωρίς χορηγία και να είναι erasmus zero grant student.
*
Κατανοώ ότι το τμήμα μου θα πρέπει να εγκρίνει γραπτώς τη συμμετοχή μου ΠΡΙΝ την κινητικότητα μου
*
Παρακαλώ σημειώστε ΤΡΙΑ Πανεπιστήμια με σειρά προτεραιότητας. Το 1 αποτελεί την πρώτη επιλογη και ούτω καθεξής
Παρακαλώ ΔΕΙΤΕ την ΛΙΣΤΑ με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (http://bit.ly/2iKDhpL). Σε περίπτωση που λάβουμε περισσότερες από μια αιτήσεις θα ισχύει η τελευταία αίτηση.
*
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2. Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Υπηρεσία Eρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας.
3. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Υπηρεσία Ερευνας και Διεθνούς Συνεργασίας).
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά με την διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία Ερευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms