แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ *
ระดับชั้น *
ตัวชี้วัดที่ ๑: ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
ตัวชี้วัดที่ ๒: การติดตั้งจอโทรทัศน์เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
ตัวชี้วัดที่ ๓: ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับที่นั่งนักเรียนในแถวแรกมีความเหมาะสม *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
ตัวชี้วัดที่ ๔: นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์อย่างชัดเจน
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ ๕: ระดับความดังของเสียงโทรทัศน์ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอื่น *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
ตัวชี้วัดที่ ๖: ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
ตัวชี้วัดที่ ๗: นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม และตั้งใจเรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง *
ให้ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่โรงเรียนปฏิบัติ
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse