Kogukonna kriisi küsimustik - 2024

Lindi külaselts sai rahastuse kriisivalmisolekuga seotud projektile. Soovime Lindi ja ümberkaudsete külade piirkonnas paremini aru saada, mil viisil tagada turvalisus kogukonnas. Samuti selgub küsitlusega ka tõenäoline abivajadus kriisiolukordades või näiteks kellegi võimekus teisi abistada. 

Selleks palume teil täita see küsitlus, pidades silmas kogukonna rolli kriisisituatsioonis. Küsitluse lõpus on võimalik jätta ka oma kontaktandmed, et teaksime, kelle poole vajadusel pöörduda. Küsitluse tulemuste kohta kirjutame hiljem kokkuvõtte Lindi küla veebis ja kujundame muuhulgas saadud vastuseid arvestades ka kriisiplaani.  
Sign in to Google to save your progress. Learn more

1. Mida tähendab Teie jaoks kriisiolukord? Kui aktuaalne see on? Mõtle kriisile kogukonnas-piirkonnas või siis kriisile ka oma lähisuhtevõrgustikus, perekonnas.

*

2. Milliseid järgnevalt nimetatud hädaolukordasid peate oma piirkonnas tõenäolisemateks ja mõjult olulisemateks (vasta igas reas kaks valikut - nii tõenäosuse kui mõju kohta üks variant)?

*
Ebatõenäoline
Tõenäoline aga harva
Väga tõenäoline
Mõju väike
Mõju oluline
Mõju kriitiline
Elektrikatkestus
Telefoni ja internetilevi puudus
Vesi kaob (trassist/kaevust)
Teesulg (lumi vms)
Üleujutus
Raskete tagajärgedega torm
Ulatuslik mere- või rannikureostus
Raskete tagajärgedega paadi- või laevaõnnetus
Paljude kannatanutega õnnetus jää lagunemisel
Raskete tagajärgedega õnnetus maanteel
Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju
Suurõnnetus mõnes ettevõttes või asutuses.
Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada inimesi
Massiline korratus, raskete tagajärgedega rünnak, kaklus vms
Massiline mürgistus
Ulatuslik keskkonnareostus sisemaal
Epideemia
Erakordselt külm ilm
Erakordselt kuum ilm
Eriti ohtlik loomataud
Massiline põgenike sisseränne (ka linnast maale)
Varguste laine vms turvatunde kadu
Ulatuslik küberintsident, infosõda
Ülepiirilise levikuga tuumaõnnetus
Sõjaline rünnak
Raske hingeline tauma, vaimne kriis piirkonnas

3. Kui kaua Teie majapidamine suudab Teie arvates hakkama saada ilma kõrvalise abita, kui poed on suletud, teed on kinni, elektrit ja vett ei ole või on muu kriisiolukord?

*

4. Millist abi kogukonna või riigi poolt võiks Teie pere (või naabrid) kriisi situatsioonis vajada?

5. Kui suurt rolli mängivad Teie arvates kriisireguleerimises kogukonnad?

*
6. Mida peaks teie arvates sisaldama kogukonna avalik kriisiplaan? Millal te seda vajaksite?

7. Kas ja mida peaks kogukonna kriisivarudes või varjumiskohas olema?

8. Kes võiks olla kriisolukorra kogukonnajuht? Millist infot ta peaks valdama või mida tegema kriisi olukorras?

9. Mis Teile meie külas-piirkonnas meeldib?

10. Mis Teile meie piirkonnas muret teeb, mida tahaksite muuta?

11. Kas olete nõus kriisi korral panustama vabatahtlikuna (siis lisa küsitluse lõpus ka oma kontaktandmed) *

12. Millega saate Teie aidata/ toetada kogukonda (mõnda teist peret) kriisisituatsioonis?

13. Mil määral suhtlete oma naabritga, kas teate kui nendel on raske (kriis) või saate neilt vajadusel abi kui teil on raske? Kas teate mõnda naabrit, kes kellegagi ei suhtle?
14. Kas Teie arvates peaks piirkonnas välja töötama strateegiaid, kuidas kriisides haavatavaid elanikonnagruppe aidata, neid endid kaasata?

15. Kas olete valmis osalema külas korraldataval kriisiõppusel või vastavasisulistel koolitustel? Mida ootate kogukonna kriisiplaanilt?

16. Kas ja milliseid meetmeid ootate  omavalitsuselt kogukondade toetuseks, et kogukonnad saavad  olla hoolivamad ja suudaks pakkuda turvatunnet?

17. Palun kirjeldage lühidalt enda seotust Lindi küla-piirkonnaga?

*
18. Millise külaga olete enim seotud?
Clear selection

19. Kuidas soovite saada informatsiooni kriisi/ hädaolukorra kohta külakogukonnas?

20. Teie pere (leibkonna) suurus
21. Lisa soovi korral, kui olete nõus teisi vajadusel aitama, oma e-posti aadress ja telefoni number 
Kus viga näed laita, seal tule ja aita!
MTÜ Lindi Külaselts koondab meie küla inimesi, kes tahavad panustada meie kogukonna tunde ja elukvaliteedi suurendamisse. Kui sind huvitab nendel teemadel kaasalöömine ja tahad seda teha koos teistega, siis astu Külaseltsi liikmeks:
kirjuta vabas vormis avaldus MTÜ Lindi Külaselts liikmeks registreerimiseks, mis sisaldab sinu täisnime ja isikukoodi;
saada see avaldus e-kirjana aadressile info@lindi.ee
------------------------------
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy