แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ พิชิต O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
เป็นนักเรียนชั้น *
ตอนที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม
ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจของการให้ความรู้/เทคนิค/วิธีการสอนของครู/วิทยากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการสอบ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
โครงการนี้ควรจัดในปีต่อไปหรือไม่ *
เหตุผลของการควรจัดหรือไม่ควรจัดติว O-netในปีต่อไป *
Your answer
การให้ความรู้/ เทคนิค/วิธีการสอนของครู/วิทยากร วิชาใดมีความพึงพอใจ และเหมาะสมมากที่สุด(ตอบได้มากกว่า 1 วิชา) *
Required
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ประทับใจ
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy