TIMMS מדעים
באיורים שלפניכם מוצגים חלקים בגוף האדם. כיצד אפשר לתאר את החלקים האלה?
Captionless Image
מצב הצבירה של מים ב 350 מעלות
מצב הצבירה של כספית ב 350 מעלות
מצב הצבירה של ברזל ב 350 מעלות
תלמיד קיבל תערובת של חתיכות קטנות של ברזל ושל נחושת.באיזו שיטה הוא יכול להשתמש כדי להפריד את התערובת?(בחרו אחת מן השיטות הבאות)
הסבירו מדוע השיטה האחרת לא תצליח
Your answer
איזו מן האפשרויות שלפניכם היא דוגמה לתהליך כימי הפולט אנרגיה?
איזה מהמשפטים הבאים מסביר הכי טוב מדוע בחלק ממסילות הברזל מונחים פסי המתכת עם רווח ביניהם?
Captionless Image
מדוע אפשר לכבות מדורה קטנה בכך שמניחים עליה שמיכה כבדה?
גלגל מכונית דרס פחית ומעך אותה לחלוטין.איזה מן המשפטים שלפניכם נכון בנוגע לאטומים שבמבנה הפחית?
בעיר גדולה, כמות הפחמן הדו-חמצני באוויר עלתה בעקבות המספר ההולך וגדל של כלי רכב. ראש העיר רוצה לנטוע עוד עצים.האם אתם מסכימים עם הצעתו של ראש העיר?
הסבירו את תשובתכם
Your answer
Captionless Image
Your answer
Captionless Image
התרשים מציג תא של צמח.מהו תפקידו של חלק התא המסומן ב- X?
Captionless Image
יעקב מדד את הדופק שלו לפני פעילות גופנית. הדופק היה 70 פעימות לדקה.הוא עשה פעילות גופנית במשך דקה ומדד שוב את הדופק. לאחר מכן הוא את הדופק שלו כל דקה במשך כמה דקות.הוא סרטט גרף כדי להראות את תוצאות מדידותיו. מה ניתן להסיק מתוצאות מדידותיו?
Captionless Image
היכן היו היצורים החיים הראשונים שהופיעו על כדור הארץ?
באיזו שנה הייתה כמות הארנבות בשיא גודלה?
Your answer
תארו איך השינויים בגודלה של אוכלוסיית הארנבות ובגודלה של אוכלסיית השועלים קשורים זה לזה.
Your answer
מימן
Your answer
גופרית
Your answer
חמצן
Your answer
באיור מוצג צנחן בארבעה מצבים. באיזה מהמצבים פועל על הצנחן כוח המשיכה?
Captionless Image
מהי הנוסחה הכימית של פחמן דו-חמצני?
Captionless Image
תלמיד טען שהמשקל שלו יהיה קטן יותר על הירח מאשר על כדור הארץ. האם טענתו נכונה?
הסבירו :
Your answer
אדם טיפס לראשו של הר גבוה מאוד. כשהיה בפסגת ההר שתה את כל המים שהיו בבקבוק הפלסטיק שלו ואחר–כך סגר את הבקבוק במכסה. כאשר חזר אל המחנה שבעמק הוא גילה שהבקבוק הריק נמעך. איזה מהמשפטים הבאים מסביר הכי טוב מדוע הדבר קרה?
התרשים מראה את כיווני הרוחות השולטות, את המשקעים ואת טמפרטורות האוויר הממוצעות בגבהים שונים בשני צדדיו של הר. באיזה מהמיקומים יותר סביר שיימצא יער?
Captionless Image
בעיר גדולה כמות הפחמן הדו-חמצני עלתה בעקבות המספר ההולך וגדל של כלי רכב. ראש העיר רוצה לנטוע עוד עצים. האם אתם מסכימים עם הצעתו של ראש העיר?
הסבירו את תשובתכם:
Your answer
מדענים סבורים שהסלעים שבאיור היו פעם סלע אחד. איזו תכונה של המים הייתה בעלת ההשפעה הרבה ביותר על פיצול הסלע לשני חלקים?
Captionless Image
שתי יבשות מופרדות על ידי ים. גיאולוגים מחפשים עדות לכך ששתי היבשות היו פעם מחוברות. איזה ממצא הקשור למאובנים יתמוך ברעיון זה?
Your answer
Captionless Image
איזו מהאפשרויות שלפניכם היא הגורם המרכזי לגאות ושפל?
מוקדם בליל ירח בהיר הבחינה גלי שהירח נמצא בחלק אחד של השמיים. מאוחר יותר באותו הערב היא הבחינה שהירח נמצא בחלק אחר של השמיים. מה גרם לשינוי במיקומו של הירח בשמיים?
חמשת המשפטים שלפניכם מתארים תהליכים הקשורים במחזור המים. התאדות מים מהים מזוהה כשלב ראשון במחזור המים.סמנו את המשפטים האחרים במספרים 2 עד 5, בסדר בו התהליכים מתרחשים. *
1
2
3
4
5
אדי מים עולים באוויר החם
מים זורמים בתוך הנהרות אל הים
מים מתאדים מן הים
אדי מים מתקררים ונוצרים העננים
עננים נעים ומים יורדים אל האדמה כגשם
מה יש למלא במספר 1 בטבלה?
Your answer
מה יש למלא במספר 2 בטבלה?
Your answer
מה יש למלא במספר 3 בטבלה?
Your answer
מה יש למלא במספר 4 בטבלה?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service