Søknad om skuleplass 2019/20
Tildeling av skuleplass skjer ut frå kriteria i §4 i inntaksreglementet. For lettare å kunne gjennomføre tildelinga ved oversøknad, treng skulen informasjon om barnet.


Frå inntaksreglementet:

§4 Prioritering av elevar ved inntak
1. Elevar som skal byrje på fyrste trinn
2. Elevar som skal byrje på andre trinn
3. Elevar som skal byrje på tredje trinn
4. Elevar som har gått i montessoribarnehage, eller på annan montessoriskule
5. Elevar som har syskjen ved skulen, eller syskjen som søkjer plass ved sama opptak
6. Elevar som bur innanfor kringsgrensene for tidlegare Mjøsdalen skule
7. Born av tilsette og styremedlemmar
8. Born av foreldre med montessoriutdanning
9. Dersom to eller fleire stiller likt i forhold til kriteria over, skal avgjersla om tildeling gjerast ved loddtrekning


Skulepengar:
Enkeltbarn: 1000,- pr mnd i 11 mnd
Sysken: 600,- pr mnd i 11 mnd


Email address *
Namn på eleven
Your answer
Adresse
Your answer
Fødselsdato
Your answer
Kva trinn skal eleven byrje på:
Har barnet tidlegare gått i montessoribarnehage/skule?
Har barnet sysken ved skulen, eller sysken som søkjer i same opptak?
Bur barnet innanfor krinsgrensene for tidlegare Mjøsdalen skule?
Er eleven barn av tilsette eller styremedlemmar ved skulen?
Har føresette montessoriutdanning?
Anna relevant informasjon
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hosanger Montessoriskule.