Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan PDT Gombak 2018
226 responses
Loading...
Loading responses…
1. Kategori Pelanggan
No responses yet for this question.
2. Bangsa
No responses yet for this question.
3. Kekerapan Berurusan Di Jabatan Ini (Purata Setahun)
No responses yet for this question.
4. Cara berurusan dengan PDT Gombak (Boleh pilih lebih dari 1 jawapan)
No responses yet for this question.
5. Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Jabatan Ini
No responses yet for this question.
Sila nyatakan tahan kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 di kotak yang berkenaan bagi setiap kenyataan di bawah
6. Bersifat mesra, adil dan menghormati setiap pelanggan
No responses yet for this question.
7. Menggunakan bahasa yang sopan dan mudah difahami
No responses yet for this question.
8. Berusaha untuk memudahkan urusan pelanggan
No responses yet for this question.
9. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
No responses yet for this question.
10. Memberi penjelasan yang tepat, cepat dah responsif
No responses yet for this question.
11. Persekitaran pejabat yang kondusif dan kemudahan lain yang mencukupi
No responses yet for this question.
12. Menyelesaikan urusan mengikut piagam pelanggan yang ditetapkan
No responses yet for this question.
13. Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan
No responses yet for this question.
14. Mendengan dan memahami keperluan dan kehendak pelanggan
No responses yet for this question.
15. Bijak mengawal emosi/bersikap profesional
No responses yet for this question.
16. Masa menunggu
No responses yet for this question.
17. Penilaian keseluruhan perkhidmatan PDT Gombak (Sila tandakan)*
No responses yet for this question.
18. SILA NYATAKAN PANDANGAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN (sekiranya ada)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.