โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาสำหรับนักท่องเที่ยว (Survival Khmer for Tourist Course) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี 16.30 - 19.00 น.
เริ่ม วันที่ 8 - 24 พ.ย. 2559
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question