Tanítói/tanári kérdőív

Tisztelt Kolléga!

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya létrehozott egy bizottságot abból a célból, hogy felmérje a magyar matematikatanítás helyzetét, és hogy javaslatokat dolgozzon ki a matematikatanítás problémáinak megoldására. A bizottság (lásd http://mta.hu/iii-osztaly/matematikai-kozoktatasi-munkabizottsag-105600) arra az álláspontra
helyezkedett, hogy mindenekelőtt a matematikatanárok véleményét kell kikérni ezekben a kérdésekben. Kidolgoztunk tehát egy kérdőívet, amelytől azt várjuk, hogy a beérkezett válaszok segíthetnek a matematikatanítás főbb problémáinak azonosításában.

Tudjuk, hogy minden tanár állandó időhiánnyal küzd. Ennek ellenére arra kérjük, hogy szánjon 15-20 percet az alábbi kérdések megválaszolására. A kérdőív kitöltése nem igényel sem regisztrációt sem azonosítást, így a válaszadó személye titokban marad. Sokat segít nekünk, ha minél több kérdést megválaszol. De ha egy kérdésről úgy érzi, hogy nem Önre vonatkozik, nincs mondanivalója róla vagy bizonytalan a választ illetően, nyugodtan ugorja át. Minden választ segítségként értékelünk.

Kérjük, hogy a kérdőívet legkésőbb március 15-ig töltse ki.

A kérdőívek összesítéséről a bizottság fent említett honlapján tájékozódhat, reményeink szerint legkésőbb április 1-től kezdve. Előre is köszönjük, hogy időt szakított erre a feladatra, amellyel – meggyőződésünk szerint – Ön is hozzájárul a magyar matematikatanítás jobbá tételéhez.

Laczkovich Miklós
az MTA rendes tagja
a Matematika Közoktatási Munkabizottság elnöke