Inscripció Acollida Matinal 2021-2022
Us demanem que contesteu aquest formulari per realitzar la inscripció en l'acollida matinal del curs 2021-2022.
És necessari omplir un formulari per família.

FUNCIONAMENT
*Aquest curs degut a les mesures de prevenció per el COVID-19, l’acollida del matí es durà a terme als menjadors. Els  horaris durant aquest curs seran estables: la porta s’obrirà a les 7.45h, 8.00h, 8.15h  i a les 8.30h.

*Els dies de treball, són els indicats segons els dies lectius del calendari escolar del centre.

*Els dies triats sempre han de ser els mateixos. Per exemple, 3 dies que sempre siguin els dilluns, dimecres i divendres. A final de mes les famílies poden canviar  l’opció triada pel mes següent. Si no hi ha la opció de pagar com esporàdic.

*Els preus de les activitats són mensuals, independentment del número de sessions lectives que tingui un mes.  
Per fer ús del servei és necessari ser soci de l'AFA.

*Els rebuts seran carregats al compte bancari indicat en aquest qüestionari entre el 1 i el 10 de cada mes (és possible que en el primer mes d’activitats el  rebut pugui ser carregat en dates posteriors a les indicades).
Si es produeixen devolucions de rebuts, aquests seran carregats amb 3,00 euros per les despeses bancàries. En cas d’acumular 2 mesos impagats, no es podrà  deixar als infants a l’acollida.
Es considera facturat sempre que el nen/a hagi assistit 1 dia durant el mes.

*PER CANVIS , CONSULTES O BAIXES s’han de comunicar el mes anterior al que es produeixen enviant un correu electrònic a: acollida@escolalamaquinista.cat i  afa@escolalamaquinista.cat 


Gràcies

Equip d'acollida matinal de l'Escola La Maquinista
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Correo *
La teva direcció de correu electrònic
Farà ús del servei d'acollida pel curs 2021-2022 a partir del mes de: *
Quin horari o nombre de dies utilitzarà el servei ? (Es considera usuari fix a partir dels 2 dies per setmana). *
Captionless Image
Quins dies de la setmana es quedarà? *
Required
DADES DE L'INFANT QUE UTILITZARÀ EL SERVEI
Cognoms de l'infant 1 *
Nom de l'infant 1 *
Curs 2021-2022 infant 1 (Marqueu el nivell que farà el vostre fill o filla durant el curs 2021-2022) *
Cognoms de l'infant 2
Nom de l'infant 2
Curs 2021-2022 infant 2 (Marqueu el nivell que farà el vostre fill o filla durant el curs 2021-2022)
Cognoms de l'infant 3
Nom de l'infant 3
Curs 2021-2022 infant 3 (Marqueu el nivell que farà el vostre fill o filla durant el curs 2021-2022)
Cognoms de l'infant 4
Nom de l'infant 4
Curs 2021-2022 infant 4 (Marqueu el nivell que farà el vostre fill o filla durant el curs 2021-2022)
DADES DE LA FAMÍLIA
Nom i cognom progenitor 1 *
Telèfon 1 *
Correu electrònic 1 *
Nom i cognoms progenitor 2
Telèfon 2
Correu electrònic 2
DADES BANCÀRIES
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor AFA ESCOLA LA MAQUINISTA, amb identificació de creditor ES90 0182 3958 1102 0020 9981 i adreça fiscal a C/ Sao Paulo, 1 08030 Barcelona  a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera.

Nom i cognoms de la persona titular del compte bancari *
DNI de la persona titular del compte bancari *
Adreça *
IBAN (24 dígits sense espais) *
AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats extraescolars assenyalades que l’AFA organitza a l’escola, coneixent tota la normativa del funcionament, estant d’acord amb ella. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. *
DECLARO que NO pateix cap malaltia que l'impedeixi participar a l'activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, si ha estat impossible la meva localització. *
Autoritza a què el seu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a les diferents activitats extraescolars en que està matriculat. *
D’acord amb l’article 5 de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al registre privat de dades que l’AFA disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. L’òrgan responsable del fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és la mateixa Associació de Famílies d’Alumnes, que garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit adreçat a l’AF.A Escola La Maquinista, a l’adreça C/Fernando Pessoa, 10, 08030 de Barcelona, o un correu signat i adreçat a: ampa@escolalamaquinista.cat.
He entès I ACCEPTO tota la informació adalt especificada en matèria de protecció de dades. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Escola La Maquinista. Report Abuse