ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนีกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนทย.)
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนทย.) ขอเชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยและให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลามากว่า 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างนักเรียนไทยในประเทศเยอรมนี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนชาติต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนชาวเยอรมัน การร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ (สนทย.) จึงเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและสันทนาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาไทย และผู้สนใจ

ทั้งนี้ สนทย. ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเอกอัครราชทูต (นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร) และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา (นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง) ในการร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนการรวมตัวของเครือข่ายนักเรียนไทยและกิจกรรมต่างๆ ของ สนทย. อีกด้วย

1. ชื่อ-นามสุกล (ภาษาไทย) *
ตัวอย่าง เช่น อดุลย์ สมาธิ
Your answer
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ตัวอย่าง เช่น Adun Samathi
Your answer
3. เพศ *
4. อายุ *
5. วัน/เดือน/ปีเกิด
ตัวอย่าง เช่น 12/06/1982
Your answer
6. สถานภาพ
7. รัฐที่พำนัก (ปัจจุบัน) *
ค้นหาข้อมูลรัฐ ได้ที่ : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:States_of_Germany?uselang=th
8. เมืองที่พำนัก (ปัจจุบัน) *
Your answer
9. อีเมลล์ *
Your answer
10. เบอร์โทรติดต่อ
Your answer
11. สถานะ *
หากเลือก Other โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว วิศวกร นักวิจัย เป็นต้น
12. ระดับการศึกษา *
สูงกว่าปริญญาเอก (post-doc) ถือว่ามีสถานะเช่นเดียวกับการทำงาน กรุณาเลือกสถานอื่นๆ (other) ในข้อ 10 พร้อมระบุรายละเอียดในช่อง Other
13. ชั้นปีที่ทำการศึกษาอยู่
14. คณะที่ศึกษา /ทำงาน *
15. สาขาวิชา
Your answer
16. สถาบัน/มหาวิทยาลัย/สถานที่ทำงาน *
Your answer
17. ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
หากเลือก Other โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของแหล่งทุนที่ได้รับสนับสนุนในการศึกษา และหากมีรายละเอียดของทุนเพิ่มเติม เช่น ทุนรัฐบาลไทย ประเภท ทุน ODOS เป็นต้น ขอความกรุณากรอกรายละเอียดในข้อ 18. ข้อมูลเพิ่มเติม ด้วย
18. ข้อมูลเพิ่มเติม
Your answer
19. ท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่ *
ท่านยินยอมให้หน่วยงานราชการไทยใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อมายังท่านเพื่องานต่างๆ ของทางราชการได้ อาทิเช่น การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต และ การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
อีเมลล์: info@tsvd.org
Facebook: www.facebook.com/de.tsvd
เว็ปไซต์: www.tsvd.org

ทีมงาน สนทย. ปี 2559/2560

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of TSVD. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms